Правна информация — авторско право

Авторско право GSA 2017 г.

„Уебсайт“ означава уебстраниците (разглеждани поотделно и заедно, в техния външен аспект, както и с тяхното вътрешно съдържание), разположени в URL www.useGalileo.eu, оформлението и графичните съдържания, HTML кодовете, конфигурирането и структурата, организацията, избора на съдържание, координацията, „изгледа и усещането“, технологиите, компютърните програми, използваните процеси и методи за управление на уебсайта и като цяло всеки елемент, който е част от уебсайта. Ако не е посочено друго, всички материали и документите, публикувани на уебсайта, независимо от тяхното естество (например фонозаписи, видеоматериали, снимки, изображения или последователност от движещи се изображения) и по принцип информацията и съдържанието на уебсайта, различно от горепосоченото съдържание на уебсайта, са изцяло и изключително собственост на GSA (© GSA 2017) или на трети страни.

Освен ако не е посочено друго, възпроизвеждането и използването на всички материали и документи, публикувани на уебсайта, е разрешено, при условие че източникът е посочен.

Когато трябва да се получи предварително разрешение за подобно възпроизвеждане или използване, това разрешение има превес над горепосоченото общо разрешение и следва ясно да посочва всички ограничения за ползване. Когато авторското право се притежава от трета страна, разрешение за възпроизвеждане трябва да се получи от притежателя на авторското право, както е посочено на уебсайта, освен ако не е посочено друго.

Отказ от отговорност

GSA поддържа този уебсайт, за да улесни обществения достъп до информация за производители и услуги, използващи EGNOS и „Галилео“.

    Това съдържание на уебсайта:
  • е само с общ характер и няма за цел да разглежда специфични обстоятелства на конкретен индивид или субект,
  • понякога се свързва с външни уебсайтове, над които GSA не упражнява контрол и за които GSA не носи отговорност,
  • не представлява професионален или правен съвет. Ако имате нужда от конкретен съвет, винаги следва да се консултирате със съответно квалифициран специалист.

Обърнете внимание, че не може да се гарантира, че даден документ, наличен онлайн, възпроизвежда точно официално приет текст. В случай на разминаване, официално приетият текст винаги има превес.

Имайте предвид, че GSA не рекламира и не препоръчва продуктите на дружествата и производителите, посочени в този уебсайт, като предпочитани пред други от подобно естество.

Ако желаете да актуализирате, добавите или премахнете профил на дружество или продукт от базата данни, използвайте формуляра за връзка.

Уебсайтът, както и документите и всичко останало в него, се предлагат „както са“, в правното и де факто състоянието, в което се намират. Достъпът до уебсайта и използването на всички материали на него се извършва под единствената и изключителна отговорност, и под контрола на потребителя, и с изключение на задължителните разпоредби, GSA не носи никаква отговорност за вреди, свързани с използването или неизползването на уебсайта. С изключение на задължителните разпоредби, GSA не гарантира по никакъв начин на потребителя, че достъпът и използването на уебсайта ще се извършва непрекъснато и без прекъсвания, по безопасен начин и без грешки. GSA се отказва от каквато и да е отговорност по отношение на потребителя и на трети страни за невъзможност за получаване на достъп до уебсайта или за непълен или грешен достъп.

С получаването на достъп до която и да е част от този уебсайт, ще се счита, че сте приели условията на тази правна информация.

Защита на личните данни

Защитата на лицата, свързана с обработването на лични данни от GSA се базира на Регламент (EО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.

Въпреки че можете да преглеждате уебсайта на GSA без да посочвате информация за себе си, личните данни се обработват, когато се свързвате с GSA чрез формуляра, наличен на уебсайта. Съответното уведомление за поверителност е налично за подобни операции за обработка. Това уведомление за поверителност ще ви предостави информация за функционирането, свързаните лични данни, получателите на подобни лични данни и правата на субектите на данните.

Субектите на данните могат да се свържат по всяко време със служител по защита на данните на GSA на имейл: dpo@gsa.europa.eu или да прибягнат до помощ от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Как третираме имейлите, които ни изпращате?

Уебсайтът UseGalileo.eu има раздел „Контакти“, който изисква вашето име и имейл, за да ви бъдат изпратени коментари. Когато изпратите такова съобщение, личните ви данни се събират, само до толкова, доколкото е необходимо, за да получите отговор. Ако екипът за управление на пощенската кутия не може да отговори на въпроса ви, той ще препрати имейла ви до друга служба. Ако имате въпроси относно обработването на вашия имейл и свързани лични данни, не се колебайте да ги включите в своето съобщение или да ги адресирате до ръководителя на Отдела за комуникации на com@gsa.europa.eu.