Galileo on Euroopa globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem (GNSS),
mis pakub kasutajatele paremat positsioneerimis- ja ajastusteavet.

Galileo-valmidusega seadmete leidmiseks klõpsake ikoonidel.

Esialgsete teenuste väljakuulutamisega siirdub Galileo katsetusjärgus globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) faasist töötava teenuse faasi. Esimest korda pakuvad Euroopa satelliidid kasutajatele globaalset positsioneerimis-, navigeerimis- ja ajastusteavet. Galileo esialgsete teenuste väljakuulutamisele eelnenud perioodil on paljud ettenägelikud firmad loonud Galileo-valmidusega vastuvõtjaid, kiibistikke ja mooduleid – paljud neist on juba turul kättesaadavad.

See tööriist võimaldab teil silma peal hoida paljusid vajadusi rahuldavatel Galileo-valmidusega seadmetel vastavalt sellele, kuidas need kättesaadavaks muutuvad. Täpsemat teavet Galileo süsteemi seisu kohta saate European GNSS Service Centre (GSC) infotalitusest.