Teisinis pranešimas – Visos teisės saugomos

Visos teisės saugomos GSA 2017

Interneto svetainė – tai tinklalapiai (kiekvienas atskirai ir jų visuma, jų išorinė išvaizda, taip pat juose pateiktas turinys), pasiekiami adresu URL www.useGalileo.eu, išdėstymas ir grafinis turinys, HTML kodai, konfigūracija ir struktūra, sandara, turinio parinkimas, derinimas, bendras vaizdas, technologijos, kompiuterių programos, interneto svetainės valdymo procesai bei metodai ir apskritai bet koks elementas, kuris yra svetainės dalis. Jei nenurodyta kitaip, visos interneto svetainėje skelbiamos medžiagos ir dokumentų, neatsižvelgiant į jų pobūdį (tai gali būti, pvz., fonografiniai įrašai, vaizdo įrašai, nuotraukos, judantys vaizdai ar vaizdų sekos, piešiniai, programinė įranga ir t. t.) ir apskritai kitos nei pirmiau minėtos interneto svetainėje pateikiamos informacijos bei turinio nuosavybės teisės visiškai ir išimtinai priklauso GSA (© GSA 2017) arba trečiosioms šalims.

Jei nenurodyta kitaip, visą interneto svetainėje skelbiamą medžiagą ir dokumentus dauginti ir naudoti leidžiama nurodžius šaltinį.

Jeigu informacijai atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, tokiu leidimu panaikinamas minėtasis bendras leidimas ir aiškiai apibrėžiami bet kokie naudojimo apribojimai. Jeigu autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, leidimas atgaminti turi būti gautas iš šių teisių turėtojo, nurodyto interneto svetainėje, jeigu nereikalaujama kitaip.

Atsakomybės apribojimas

GSA nuolat atnaujina šią tinklavietę ir suteikia įvairesnių galimybių visuomenei gauti informacijos apie gamintojus ir tarnybas, naudojančias EGNOS ir GALILEO sistemas.

    Šioje svetainėje pateikiamas turinys yra:
  • tik bendrojo pobūdžio ir nepritaikytas prie konkretaus asmens ar subjekto konkrečių aplinkybių;
  • kartais susietas su išorės žiniatinkliais, kurių GSA nekontroliuoja ir už kuriuos GSA neprisiima jokios atsakomybės;
  • nėra profesionalus ir nelaikytinas teisiniu patarimu. Jeigu jums reikia konkretaus patarimo, visada turėtumėte pasitarti su tinkamos kvalifikacijos profesionalu.

Prašytume atkreipti dėmesį į tai, kad internete pateiktas dokumentas nebūtinai tiksliai atkuria oficialiai patvirtintą tekstą. Neatitikimų atveju pirmenybė visada bus teikiama oficialiai patvirtintam tekstui.

Atkreipkite dėmesį, kad tai, jog interneto svetainėje nurodomi bendrovių ir gamintojų teikiami produktai, neturi būti suprasta kaip GSA raginimas ar rekomendacijos pirkti šiuos, o ne panašius produktus.

Jei norite duomenų bazėje atnaujinti informaciją apie įmonę ar produktą, ją papildyti arba pašalinti, prašome naudoti pateikta kontaktinė forma.

Svetainė ir apskritai joje pateikiami dokumentai bei kitas turinys atitinka esamą jų teisinį ir faktinį statusą. Vartotojas pats atsako už prieigą ir naudojimąsi šia svetaine bei jos turiniu ir visiškai kontroliuoja tokią prieigą ir naudojimąsi; išskyrus atvejus, kai tai numatyta pagal privalomąsias nuostatas, GSA neprisiima atsakomybės už nuostolius, susijusius su galimu interneto svetainės naudojimu ar nenaudojimu. Išskyrus atvejus, kai tai numatyta pagal privalomąsias nuostatas, GSA neužtikrina vartotojui nuolatinės saugios prieigos prie interneto svetainės be sutrikimų ir klaidų. GSA neprisiima atsakomybės vartotojo ir trečiųjų šalių atžvilgiu už galimybės naudotis interneto svetaine nebuvimą, ne visišką arba klaidingą prieigą.

Jums prisijungus prie bet kurios iš šios svetainės dalių, bus laikoma, kad sutinkate su šio teisinio pranešimo sąlygomis.

Asmens duomenų apsauga

Asmenų apsaugos GSA tvarkant asmens duomenis politika grindžiama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001.

Iš esmės galite naršyti GSA interneto svetainėje ir nepateikti jokios informacijos apie save, tačiau asmens duomenys bus tvarkomi, jeigu susisieksite su GSA ir užpildysite formą, kurią galima rasti svetainėje. Dėl tokių duomenų tvarkymo veiksmų pateikiamas atitinkamas privatumo pranešimas. Šis privatumo pranešimas suteiks jums informacijos apie tvarkymo tikslą, susijusius asmens duomenis, tokių asmens duomenų gavėjus ir duomenų subjektų teises.

Duomenų subjektai gali kreiptis bet kuriuo metu į GSA duomenų apsaugos pareigūną adresu dpo@gsa.europa.eu arba į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Kaip tvarkome jūsų mums siunčiamus el. laiškus?

UseGalileo.eu svetainėje yra skyrius „Kontaktai“, kuriame reikia pateikti savo vardą ir pavardę bei el. pašto adresą, kad galėtumėte siųsti savo komentarus. Jums siunčiant tokį pranešimą, renkami tik tokie jūsų asmens duomenys, kurių reikia norint atsakyti. Jeigu pašto dėžutės valdymo komanda negali atsakyti į jūsų klausimą, ji perduos jūsų laišką kitai tarnybai. Jei jums iškiltų kokių nors klausimų dėl jūsų el. pašto ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami įtraukite juos į savo laišką arba pateikite juos Ryšių skyriaus vadovui adresu com@gsa.europa.eu.