Aviz juridic – drepturi de autor

Copyright GSA 2017

„Site-ul web” înseamnă paginile web (individuale și în întregimea lor, în aspectul lor extern și cu conținutul lor intern) din cadrul URL-ului www.useGalileo.eu, dispunerea și conținutul grafic, codurile HTML, configurația și structura, organizarea, alegerea conținutului, coordonarea, aspectul și stilul, tehnologiile, programele de calculator, procesele și metodele folosite pentru operarea site-ului web și, în general, orice element care este parte a site-ului web. Atunci când nu se indică altfel, toate materialele și documentele publicate pe site-ul web, indiferent de natura lor (și, prin urmare, de exemplu, suporturile audio, video, fotografiile, imaginile sau secvențele de imagini în mișcare, designurile, software-ul ș.a.m.d.) și, în general, informațiile și conținuturile site-ului web diferite de conținuturile site-ului web menționate mai sus sunt pe deplin și exclusiv proprietatea GSA (© GSA 2017) sau a unor terțe părți.

Dacă nu se indică altfel, reproducerea și utilizarea tuturor materialelor și documentelor publicate pe site-ul web sunt autorizate, cu condiția menționării sursei.

În situațiile în care trebuie obținută o permisiune prealabilă pentru o astfel de reproducere sau utilizare, permisiunea respectivă prevalează în fața permisiunii generale menționate mai sus și indică în mod clar orice restricții de utilizare. Atunci când dreptul de autor aparține unei terțe părți, trebuie să se obțină permisiunea pentru reproducere de la respectivul titular al dreptului de autor, după cum se indică pe site-ul web, cu excepția cazurilor în care se menționează altfel.

Declinarea răspunderii

GSA menține acest site web pentru a spori accesul publicului la informații despre producătorii și serviciile care folosesc EGNOS și Galileo.

    Conținutul site-ului web:
  • este doar de natură generală și nu este menit să abordeze situația specifică a vreunei persoane sau entități anume;
  • conține uneori linkuri către site-uri web externe asupra cărora GSA nu are control și pentru care GSA nu își asumă nicio responsabilitate;
  • nu constituie sfaturi de natură profesională sau juridică. Dacă aveți nevoie de sfaturi specifice, ar trebui întotdeauna să consultați un profesionist cu calificări corespunzătoare.

Vă rugăm să rețineți că nu se poate garanta că un document disponibil online reproduce întocmai un text adoptat oficial. În caz de neconcordanțe, va prevala întotdeauna textul oficial adoptat.

Vă rugăm să rețineți că GSA nu sprijină și nici nu recomandă produsele producătorilor și companiilor enumerate pe acest site web în detrimentul altora de natură similară.

În cazul în care doriți să actualizați, să adăugați sau să eliminați un profil de companie sau produs din baza de date, vă rugăm să folosiți formularul de contact furnizat.

Site-ul web și, în general, documentele și orice conținut al acestora sunt oferite ca atare, în starea juridică și de facto în care sunt ele. Accesul la site-ul web și utilizarea oricăror materiale ale acestuia se va face sub responsabilitatea unică și exclusivă și sub controlul exclusiv al utilizatorului și, cu excepția dispozițiilor obligatorii, GSA nu își asumă în nicio măsură responsabilitatea pentru orice prejudicii legate de utilizarea sau de lipsa utilizării site-ului web. Cu excepția dispozițiilor obligatorii, GSA nu garantează în vreun fel utilizatorului că accesul și utilizarea site-ului web se vor face în mod continuu și fără întreruperi, de o manieră sigură și fără erori. GSA își declină orice responsabilitate față de utilizator și de terțele părți pentru imposibilitatea de a accesa site-ul web sau pentru accesul incomplet ori eronat.

Prin accesarea oricărei părți a acestui site web, se va considera că ați acceptat termenii prezentului aviz juridic.

Protecția datelor cu caracter personal

Protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către GSA se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000.

Deși puteți naviga prin cea mai mare parte a site-ului web GSA fără a oferi informații despre dumneavoastră, datele cu caracter personal sunt prelucrate în momentul în care contactați GSA prin intermediul formularului disponibil pe site-ul web. Este disponibilă o declarație de confidențialitate relevantă pentru astfel de operațiuni de prelucrare a datelor. Declarația de confidențialitate vă oferă detalii despre scopul operațiunii, datele cu caracter personal vizate, destinatarii unor astfel de date cu caracter personal și drepturile persoanei vizate.

Persoanele vizate pot contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor al GSA la adresa dpo@gsa.europa.eu sau pot apela la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Cum tratăm e-mailurile pe care ni le trimiteți?

Site-ul web UseGalileo.eu are o secțiune de „Contact” unde este nevoie de numele și adresa dumneavoastră de e-mail pentru a putea trimite comentarii. Atunci când trimiteți un astfel de mesaj, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate numai în măsura necesară pentru a vă putea răspunde. Dacă echipa care se ocupă de gestionarea căsuței de e-mail nu vă poate răspunde la întrebare, aceasta va direcționa e-mailul dumneavoastră către un alt serviciu. În cazul în care aveți orice întrebări legate de prelucrarea adresei dumneavoastră de e-mail și a datelor cu caracter personal aferente, vă rugăm să le includeți în mesajul dumneavoastră sau să le adresați directorului Departamentului Comunicare la adresa com@gsa.europa.eu.