Aviz juridic – drepturi de autor

Protecția datelor cu caracter personal

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către GSA se bazează pe normele aplicabile privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date [Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 și orice legislație succesivă a UE aplicabilă].

Deși puteți naviga prin cea mai mare parte a site-ului GSA fără a oferi nicio informație despre dumneavoastră, sunt prelucrate date cu caracter personal atunci când contactați GSA prin intermediul diferitelor formulare disponibile pe site. O declarație de confidențialitate relevantă este disponibilă pentru o astfel de operațiune de prelucrare, precum și un formular de consimțământ dacă o astfel de operațiune se bazează pe acordul dumneavoastră. Această declarație de confidențialitate va oferi detalii cu privire la scopul operațiunii, datele cu caracter personal respective, destinatarii unor astfel de date cu caracter personal și drepturile dumneavoastră ca persoană vizată.

Persoanele vizate pot contacta, în orice moment, responsabilul cu protecția datelor din cadrul GSA, la adresa dpo@gsa.europa.eu.

Module cookie

Pentru mai multe informații despre gestionarea modulelor cookie în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul usegalileo.eu, consultați politica noastră privind modulele cookie, care poate fi găsită aici.