Aviz juridic – drepturi de autor

GSA prelucrează toate datele cu caracter personal conform normelor aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date [în prezent Regulamentul (UE) 2018/1725].

Deși puteți naviga pe cea mai mare parte a site-ului fără a da informații despre dumneavoastră, în unele cazuri sunt culese și prelucrate informații cu caracter personal (de exemplu, datele necesare pentru a ne contacta). Pentru fiecare operațiune de prelucrare sunt disponibile declarații de confidențialitate relevante în secțiunea respectivă a site-ului. Aceste declarații de confidențialitate conțin detalii cu privire la operator și responsabilul cu protecția datelor, scopul (scopurile) operațiunii de prelucrare, categoriile de date cu caracter personal vizate, categoriile de destinatari ai acestor date cu caracter personal, drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată și informații despre perioada de păstrare a datelor dumneavoastră personale.

GSA ține această bază de date online numai în scop informativ. Deși s-a acordat toată atenția pregătirii conținutului site-ului pentru a evita erori și/sau inexactități, GSA nu garantează exactitatea, exhaustivitatea sau actualitatea conținutului. Conținutul furnizat nu este menit să fie interpretat ca consiliere profesională sau juridică. Menționarea anumitor societăți sau a anumitor produse ale producătorilor nu înseamnă că acestea sunt aprobate sau recomandate de GSA în locul altora de natură similară care nu sunt menționate.

Site-ul și, în general, documentele și conținutul lor sunt oferite „ca atare”, în forma lor juridică și de facto. Accesul la site și utilizarea oricăruia dintre materialele sale se realizează sub responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. GSA nu răspunde de niciun fel de daune-interese sau alte cereri sau solicitări apărute ca urmare a unor date incorecte, insuficiente sau nevalabile sau care decurg din sau în legătură cu utilizarea, copierea sau afișarea conținutului, în măsura permisă de legislația europeană și națională.

Conținutul poate suporta modificări oricând, fără înștiințare prealabilă.

Dacă detectați erori sau nu sunteți de acord ca produsul dumneavoastră să fie inclus pe acest site, vă rugăm să ne contactați aici și vom aborda observațiile dumneavoastră sau vom elimina conținutul.