Rättsligt meddelande – Upphovsrätt

Europeiska byrån för GNSS behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (för närvarande förordning (EU) nr 2018/1725).

Även om du kan söka på större delen av webbplatsen utan att lämna någon information om dig själv samlas i vissa fall personuppgifter in och behandlas (till exempel uppgifter som behövs för att kontakta oss). Meddelanden om behandling av personuppgifter för varje typ av behandling finns under respektive avdelning på webbplatsen. I dessa meddelanden finns uppgifter om personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, behandlingens ändamål, kategorier av personuppgifter som berörs, kategorier av mottagare av sådana personuppgifter, dina rättigheter som registrerad och information om hur länge dina personuppgifter lagras.

Byrån driver denna onlinedatabas endast i informationssyfte. Även om webbplatsens innehåll har förberetts så noggrant som möjligt för att undvika fel och/eller oriktigheter ger byrån ingen garanti för att innehållet är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Innehållet är inte avsett att tolkas som professionell eller juridisk rådgivning. Att specifika företag eller vissa tillverkares produkter nämns innebär inte att byrån gör reklam för dem eller rekommenderar dem framför liknande företag eller produkter som inte nämns.

Webbplatsen, och i allmänhet handlingarna och allt som de innehåller, erbjuds ”i befintligt skick” i juridisk och praktisk mening. Användaren har ensam det fulla ansvaret och kontrollen över tillgången till webbplatsen och användningen av materialet som finns där. I den utsträckning som det är tillåtet enligt europeisk och nationell lagstiftning tar byrån inget ansvar för några skador eller andra krav som uppkommer som resultat av felaktiga, otillräckliga eller ogiltiga uppgifter, eller som uppkommer på grund av eller i samband med användning, kopiering eller visning av innehållet.

Innehållet kan när som helst ändras utan förvarning.

Om du upptäcker fel eller inte samtycker till att din produkt förtecknas på den här webbplatsen, kontakta oss här, så kommer vi att reagera på din kommentar eller ta bort innehållet.