Kontakt

Samtykkeformular vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med online-kontaktformularen på GSA's websted www.usegalileo.eu

Oplysninger om samtykkeformularen:

I henhold til lovgivningen om databeskyttelse kan behandling af dine personoplysninger til de pågældende formål finde sted under forudsætning af dit frie, specifikke, informerede og utvetydige samtykke.

Den nuværende formular har til formål at indhente sådant samtykke i overensstemmelse med gældende lovgivning, idet der navnlig tages hensyn til dine rettigheder som registreret.

Fuldstændige oplysninger om behandlingsoperationer og de nærmere retningslinjer herfor findes i den pågældende erklæring om privatlivsbeskyttelse som vi opfordrer dig til at gennemgå.

Vi henleder opmærksomheden på, at hvis der ikke foreligger konkret samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med svaret på den indgivne forespørgsel, skal der ikke gives noget svar.

Vi gør desuden opmærksom på, at du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid ved at sende en e-mail til følgende e-mailadresse: com@euspa.europa.eu. I så fald skal der ikke gives svar på den indgivne forespørgsel.

På baggrund af ovenstående beder vi dig venligst udfylde nedenstående formular.

Samtykkeformular:

Jeg giver hermed mit informerede samtykke til behandlingen af mine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i erklæringen om privatlivsbeskyttelse til følgende formål:

- Besvarelse af forespørgslen, der er indsendt via kontaktformularen, er tilgængelig online på GSA's websted https://www.usegalileo.eu/DA/contact.html*

Jeg har læst og forstået den specifikke erklæring om privatlivsbeskyttelse* .

*Disse felter er obligatoriske