Galileo je europski globalni sustav za satelitsku navigaciju (GNSS), koji korisnicima pruža poboljšane informacije o pozicioniranju i vremenu.

Kliknite na ikone kako biste pronašli uređaje koji su opremljeni Galileom.