O

S izjavom Početnih usluga Galileo prelazi s globalnog sustava za satelitsku navigaciju (GNSS) u ispitivanju na živu, operativnu uslugu. Po prvi puta europski sateliti korisnicima pružaju informacije o globalnom pozicioniranju, navigaciji i vremenu. Do Početnih usluga Galilea mnoga društva usmjerena na budućnost stvorila su prijamnike opremljene Galileom, chipsetove i module – od kojih su mnogi već dostupni na tržištu.

Ovaj alat pomaže vam u praćenju uređaja koji su opremljeni Galileom, a koji zadovoljavaju razne potrebe kako postaju dostupni.