Izjava o zaštiti privatnosti vezana uz zaštitu osobnih podataka povezana s internetskim obrascem za kontakt dostupnim na www.useGalileo.eu

Zaštita autorskih prava GSA 2017

Svim osobnim podacima rukuje se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (Uredba (EZ) br. 45/2001).

Obavijest o informacijama o zaštiti podataka koja slijedi navodi kriterije prema kojima se osobni podaci prikupljaju, prema kojima se njima upravlja i koji se koriste u skladu s internetskim obrascem za kontakt koji je dostupan na www.useGalileo.eu.

Identitet nadzornika obrade:
Nadzornik obrade: Izvršni direktor GSA-a.
Delegirani nadzornik obrade: Načelnik odjela za komunikacije.

Svrha obrade:
Svrha obrade pružanje je odgovora na upite koje su dostavili korisnici.

Predmetni podaci:
Ime, prezime, e-adresa.

Pravna osnova:
Pristanak ispitanika.

Primatelji obrađenih podataka:
Pristup osobnim podacima jamči se, temeljem načela „trebate znati”, ograničenom broju osoblja GSA-a koje upravlja e-adresom i ograničenom broju osoblja ugovaratelja GSA-a u dostavljanju usluga vezanih uz upravljanje mrežnom stranicom.

Bilo kojeg primatelja podsjetit će se na obvezu da ne koristi primljene podatke u druge svrhe, osim one za koju su oni preneseni.

Zakonitost obrade:
Zakonitost obrade temelji se na članku 5. stavku d. Uredbe (EZ) br. 45/2001. Ispitanici jednoglasno daju svoj pristanak dostavljanjem internetskog obrasca za sudjelovanje.

Informacije o razdoblju zadržavanja osobnih podataka:
Osobni podaci čuvaju se sve dok je potrebno poduzeti mjere vezano uz e-poruku s obzirom na svrhu obrade osobnih podataka, ali ne dulje od tri mjeseca od datuma slanja e-poruke. Osobni podaci pohranjuju se na poslužiteljima ugovaratelja GSA-a i njima upravlja drugi ugovaratelj GSA-a, a oboje se pridržavaju potrebnih sigurnosnih odredbi.

    Prava ispitanika:
  • Ispitanici imaju pravo bilo kada pristupiti i ispraviti svoje osobne podatke. Zahtjevi će biti poslani načelniku komunikacija na com@gsa.europa.eu.
  • Ispitanici imaju pravo u bilo koje vrijeme podnijeti žalbu Europskom nadzorniku za zaštitu osobnih podataka (EDSP) na edps@edps.europa.eu ukoliko smatraju da operacije obrade nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.
    Informacije za kontakt:
  • Vezano uz obradu vaših osobnih podataka: com@gsa.europa.eu.
  • Vezano uz tumačenje, primjenu ili kršenje Uredbe (EZ) 45/2001.: Službenik GSA-a za zaštitu podataka (DPO) na dpo@gsa.europa.eu.