Pravno obvestilo – avtorske pravice

Agencija GSA vse osebne podatke obdeluje v skladu z veljavnimi pravili o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (trenutno Uredba (EU) št. 2018/1725).

Čeprav po večjem delu spletišča lahko brskate, ne da bi morali navesti informacije o sebi, se v nekaterih primerih osebni podatki zbirajo in obdelujejo (kot so na primer podatki, potrebni za vzpostavitev stika z nami). Ustrezne izjave o varstvu osebnih podatkov so za vsak postopek obdelave na voljo v ustreznem razdelku spletišča. V teh izjavah o varstvu osebnih podatkov so navedeni podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov, namenu(-ih) postopka obdelave, vrstah zadevnih osebnih podatkov, kategorijah prejemnikov tovrstnih osebnih podatkov, pravicah, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in informacije o obdobju hrambe vaših osebnih podatkov.

Agencija GSA vzdržuje to spletno zbirko podatkov samo v informativne namene. Čeprav je bila vsebina spletišča pripravljena z vso skrbnostjo, da bi se izognili napakam in/ali netočnostim, agencija GSA ne daje nobenega jamstva glede točnosti, popolnosti ali posodobljenosti vsebine. Navedena vsebina se ne šteje za strokovne ali pravne nasvete. Omemba določenih podjetij ali proizvodov določenih proizvajalcev ne pomeni, da jih agencija GSA podpira ali priporoča namesto drugih podobnih podjetij, ki niso omenjena.

Spletišče, dokumenti in vsa njihova vsebina so v pravnem in dejanskem statusu ponujeni, „kot so“. Dostop do spletišča in uporaba katerega koli iz njega izhajajočega gradiva potekata z izključno odgovornostjo uporabnika in izključno pod njegovim nadzorom. Agencija GSA ni odgovorna za nobeno škodo ali druge zahtevke ali zahteve, ki nastanejo zaradi nepravilnih, nezadostnih ali neveljavnih podatkov ali ki izhajajo iz uporabe, kopiranja ali prikazovanja vsebine ali so z njimi povezani, v obsegu, ki ga dovoljujeta evropska in nacionalna zakonodaja.

Vsebina se lahko spremeni kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Če opazite morebitne napake ali se ne strinjate z objavo vašega prispevka na tem spletišču, se obrnite na nas tukaj, da bomo proučili vašo pripombo ali odstranili vsebino.