Pravno obvestilo – avtorske pravice

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v Agenciji za evropski globalni navigacijski satelitski sistem (GSA) temelji na veljavnih pravilih o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije ter o prostem pretoku takih podatkov (Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 ter vsi veljavni poznejši predpisi EU).

Večino spletišča Agencije za evropski globalni navigacijski satelitski sistem si lahko ogledate brez navedbe kakršnih koli osebnih podatkov, vendar pa se ti podatki obdelajo, ko vzpostavite stik z agencijo prek različnih obrazcev, ki so na voljo na spletišču. Za tako obdelavo je na voljo izjava o varstvu osebnih podatkov in obrazec o privolitvi, če postopek obdelave temelji na vaši privolitvi. V izjavi o varstvu osebnih podatkov so navedene podrobnosti glede namena postopka, zadevnih osebnih podatkov, prejemnikov teh osebnih podatkov in pravicah, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli vzpostavijo stik z uradno osebo za varstvo podatkov pri Agenciji za evropski globalni navigacijski satelitski sistem prek elektronske pošte dpo@gsa.europa.eu.

Piškotki

Dodatne informacije o upravljanju piškotkov med obiskom spletišča usegalileo.eu so na voljo v našem pravilniku o uporabi piškotkov, ki si ga lahko ogledate tukaj.