Pravno obvestilo – avtorske pravice

Avtorske pravice GSA 2017

“Spletno mesto” pomeni spletne strani (posamične strani in vse strani skupaj glede na njihov zunanji vidik in tudi njihovo notranjo vsebino), ki so na voljo na naslovu URL www.useGalileo.eu, postavitev in grafično vsebino, kode HTML, konfiguracijo in strukturo, razporeditev, izbor vsebine, uskladitev, »videz in delovanje«, tehnologije, programe za računalnik, postopke in načine, uporabljene za upravljanje spletnega mesta, ter na splošno kateri koli element, ki je del spletnega mesta. Če ni drugače navedeno, so vse vrste gradiv in dokumentov, ki so objavljeni na spletnem mestu (na primer fonetični zapisi, videoposnetki, fotografije, slike ali zaporedje gibljivih slik, načrti, programska oprema itd.), ter na splošno informacije in vsebina spletnega mesta, ki je drugačna od zgoraj navedene vsebine spletnega mesta, v popolni in izključni lasti nadzornega organa za Galileo (GSA) (© GSA 2017) ali tretjih oseb.

Če ni drugače navedeno, sta razmnoževanje in uporaba vsega gradiva in dokumentov, objavljenih na spletnem mestu, odobrena, vendar pod pogojem, da je vir potrjen.

Če je za tako razmnoževanje ali uporabo treba pridobiti predhodno dovoljenje, to dovoljenje prevlada nad zgoraj omenjenim splošnim dovoljenjem in bo jasno opredeljevalo morebitne omejitve glede uporabe. Če avtorske pravice pripadajo tretji osebi, je treba dovoljenje za razmnoževanje pridobiti pri tem lastniku avtorskih pravic, ki je naveden na spletnem mestu, razen če je drugače navedeno.

Zavrnitev odgovornosti

GSA vzdržuje to spletno mesto, da bi izboljšal javni dostop do informacij o proizvajalcih in storitvah, ki uporabljajo EGNOS ter Galileo.

    Vsebina spletnega mesta:
  • je le splošne narave in ni namenjena obravnavi določenih okoliščin nobenega posameznika ali pravne osebe;
  • je včasih povezana z zunanjimi spletnimi mesti, nad katerimi GSA nima nobenega nadzora in za katere GSA ne prevzema nobene odgovornosti;
  • ni strokovni ali pravni nasvet. Če potrebujete določen nasvet, se vedno posvetujte z ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

Upoštevajte, da ni mogoče zagotoviti, da je dokument, ki je na voljo v spletu, popolnoma enak uradno sprejetemu besedilu. V primeru neskladja vedno prevlada uradno sprejeto besedilo.

Upoštevajte, da GSA ne spodbuja in ne priporoča podjetij ter izdelkov proizvajalcev, ki so navedeni na tem spletnem mestu, kot prednostnih v primerjavi z drugimi podobne narave.

Če želite posodobiti profil podjetja ali izdelek v zbirki podatkov, ga dodati vanjo ali odstraniti iz nje, uporabite obrazec za stik, ki je na voljo.

Spletno mesto ter na splošno dokumenti in vsa vsebina v njih so na voljo v taki obliki, "kot so", ter v pravnem in dejanskem stanju, v kakršnem so. Dostop do spletnega mesta in uporaba katerega koli gradiva na njem sta izvedena na lastno in izključno odgovornost ter pod izključnim nadzorom uporabnika, GSA pa, razen obveznih določb, ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, povezano z uporabo ali nezmožnostjo uporabe spletnega mesta. GSA razen za obvezne določbe uporabniku na nikakršen način ne zagotavlja, da bosta dostop do spletnega mesta in njegova uporaba na voljo vedno ter brez prekinitev, na varen način in brez napak. GSA zavrača vse odgovornosti proti uporabniku in tretjim osebam glede nezmožnosti dostopa do spletnega mesta oziroma nepopolnega ali napačnega dostopa.

Z dostopom do katerega koli dela tega spletnega mesta se šteje, da sprejemate pogoje tega pravnega obvestila.

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani GSA temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. decembra 2000.

Večino spletnega mesta GSA si lahko ogledate brez navedbe kakršnih koli svojih podatkov, vendar pa so osebni podatki obdelani, ko vzpostavite stik z GSA prek obrazca, ki je na voljo na spletnem mestu. Za tako obdelavo je na voljo ustrezna izjava o zasebnosti. V izjavi o zasebnosti so navedene podrobnosti glede namena postopka, zadevnih osebnih podatkov, prejemnikov teh osebnih podatkov in pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli vzpostavijo stik z uradno osebo za varstvo podatkov pri nadzornem organu za Galileo (GSA) na naslovu dpo@gsa.europa.eu ali se obrnejo na evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Kako obravnavamo e-poštna sporočila, ki nam jih pošljete?

Na spletnem mestu UseGalileo.eu je razdelek »Stik«, v katerega morate vnesti ime in e-poštni naslov, če želite poslati svoje komentarje. Ko pošljete tako sporočilo, so zbrani samo tisti vaši osebni podatki, ki so potrebni za pošiljanje odgovora. Če skupina za upravljanje nabiralnika ne more odgovoriti na vaše vprašanje, bo vaše e-poštno sporočilo posredovala drugi storitvi. Če imate kakršna koli vprašanja o obdelavi svojega e-poštnega sporočila in sorodnih osebnih podatkov, jih lahko dodate v svoje sporočilo ali jih naslovite na vodjo oddelka za komunikacijo na naslov com@gsa.europa.eu.