Stik

Obrazec o privolitvi, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov v povezavi s spletnim obrazcem za stik na spletišču Agencije za evropski globalni navigacijski satelitski sistem www.usegalileo.eu

Informacije na obrazcu o privolitvi:

V skladu z zakonodajo o varstvu podatkov se vaši osebni podatki za zadevne namene lahko obdelujejo le z vašo prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno privolitvijo.

Ta obrazec je namenjen pridobitvi takšne privolitve v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer se upoštevajo zlasti pravice, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Popolne informacije o postopkih in načinih obdelave osebnih podatkov so vključene v ustrezno izjavo o varstvu osebnih podatkov. Priporočamo, da jo preberete.

Opozarjamo, da v primeru, da ne boste dali izrecne privolitve za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z zagotovitvijo odgovora na poslano poizvedbo, odgovora ne boste prejeli.

Prav tako vas obveščamo, da lahko privolitev kadar koli umaknete, tako da pošljete elektronsko sporočilo na naslov com@euspa.europa.eu. V tem primeru odgovora na poslano poizvedbo ne boste prejeli.

Na podlagi zgoraj navedenega vas prosimo, da izpolnite obrazec v nadaljevanju.

Obrazec o privolitvi:

Izjavljam, da dajem svojo informirano privolitev za obdelavo mojih osebnih podatkov na načine, navedene v izjavi o varstvu osebnih podatkov, za naslednje namene:

- Zagotovitev odgovora na poizvedbo, poslano prek obrazca za stik, ki je na voljo na spletišču Agencije za evropski globalni navigacijski satelitski sistem https://www.usegalileo.eu/SL/contact.html*

Izjavo o varstvu osebnih podatkov* sem prebral/a in jo razumem.

*Ta polja je treba obvezno izpolniti