Контакт

Формуляр за съгласие относно обработването на лични данни във връзка с онлайн формуляра за контакт на уебсайта на GSA на адрес www.usegalileo.eu/BG

Информация относно формуляра за съгласие:

Съгласно законодателството относно защитата на личните данни обработването на вашите лични данни за целите, посочени в заглавието, може да се извършва, при условие че сте дали своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие.

Настоящият формуляр има за цел получаването на такова съгласие в съответствие с приложимото законодателство, като се обръща особено внимание на вашите права като субект на данни.

Пълната информация относно операциите по обработването и неговите методи се съдържа в съответната декларация за поверителност, която ви приканваме да прегледате.

Насочваме вниманието ви към факта, че при липса на конкретно съгласие за обработването на лични данни във връзка с предоставянето на отговор, няма да бъде даден отговорна на подадената заявка.

Също така ви информираме, че имате право да оттеглите съгласието си във всеки момент, като изпратите електронно съобщение на следния адрес: com@euspa.europa.eu В такъв случай на подадената заявка няма да бъде даден отговор.

Формуляр за съгласие:

С настоящото декларирам своето информирано съгласие за обработването на моите лични данни с методите, посочени в декларацията за поверителност, за следната цел:

- Получаване на отговор на заявката, подадена чрез формуляра за контакт, наличен онлайн на уебсайта на GSA, https://www.usegalileo.eu/BG/contact.html*

Прочетох и разбрах конкретната декларация за поверителност* .

*Тези полета са задължителни.