Právní upozornění – autorská práva

Ochrana osobních údajů

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů agenturou GSA je založena na platných zásadách pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 a jakákoli následná použitelná právní úprava EU).

VAčkoliv většinu internetových stránek agentury GSA můžete procházet bez poskytnutí informací o sobě, osobní údaje se zpracovávají, když kontaktujete agenturu GSA prostřednictvím různých formulářů dostupných na těchto internetových stránkách. Relevantní oznámení o ochraně osobních údajů je k dispozici pro takovou operaci zpracování a také formulář souhlasu, pokud je taková operace zpracování založena na vašem souhlasu. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vám poskytne podrobnosti týkající se účelu operace, dotčených osobních údajů, příjemců takových osobních údajů a vašich práv jako subjektu údajů.

Subjekty údajů mohou kdykoliv kontaktovat pověřence pro ochranu údajů agentury GSA na adrese dpo.ecdc@ecdc.europa.eu.

Soubory cookie

Další informace o správě souborů cookie během vaší návštěvy internetových stránek usegalileo.eu najdete v našich zásadách používání souborů cookie, které jsou zde.