Právní upozornění – autorská práva

Copyright GSA 2017

„Webovými stránkami“ se rozumí internetové stránky (uvažované jednotlivě a jako celek, z hlediska jejich vnějšího aspektu stejně jako vnitřního obsahu) umístěné pod URL www.useGalileo.eu, rozložení a grafický obsah, kódy HTML, konfigurace a struktura, organizace, volba obsahu, koordinace, „vzhled a pocit“, technologie, programy pro počítače, procesy a metody použité pro provoz webových stránek a obecně vzato každý prvek, který je součástí webových stránek. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny materiály a dokumenty publikované na Webových stránkách jakékoli povahy (tedy například zvukové záznamy, video, fotografie, obrázky nebo sekvence snímků v pohybu, návrhy, software atd.) a obecně vzato informace a obsah Webových stránek odlišný od výše uvedeného obsahu Webových stránek, plně a výlučně ve vlastnictví GSA (© GSA 2017) nebo třetích stran.

Pokud není uvedeno jinak, je reprodukce a používání všech materiálů a dokumentů publikovaných na Webových stránkách povoleno za předpokladu, že je uveden zdroj.

V případě, že se vyžaduje předchozí souhlas s reprodukcí nebo použitím, má toto povolení přednost před výše uvedeným obecným svolením a musí jasně uvádět případná omezení užití. V případě, že autorské právo náleží třetí straně, musí být povolení k reprodukci, pokud není uvedeno jinak, získáno od tohoto držitele autorského práva uvedeného na Webových stránkách.

Vyloučení odpovědnosti

GSA provozuje tyto Webové stránky ve snaze zlepšit přístup veřejnosti k informacím o výrobcích a službách využívajících systémy EGNOS a Galileo.

    Tento obsah Webových stránek:
  • je pouze obecné povahy a nevztahuje se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu;
  • někdy obsahuje odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah ECDC nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost;
  • nelze považovat za odbornou či právní radu. Pokud potřebujete konkrétní radu, měli byste se vždy obrátit na patřičně kvalifikovaného odborníka.

Dovolujeme si vás upozornit, že nelze zaručit, že dokument dostupný on-line přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. V případě nesouladu bude mít vždy přednost oficiálně přijatý text.

Vezměte prosím na vědomí, že GSA nijak nedoporučuje a nedává přednost společnostem a produktům výrobců uvedených na těchto stránkách před jinými podobnými produkty.

Chcete-li aktualizovat, přidat nebo odstranit profil společnosti nebo výrobku z databáze, použijte prosím kontaktní formulář.

Webové stránky a obecně vzato dokumenty a vše na nich obsažené jsou nabízeny „jak stojí a leží“, v právním a de facto stavu, v jakém jsou. Přístup na Webové stránky a používání jakýchkoli jejich materiálů se uskutečňuje na jedinečnou a výhradní zodpovědnost a výhradní kontrolu uživatele a s výjimkou závazných ustanovení nenese GSA naprosto žádnou odpovědnost za škody spojené s používáním nebo s nedostatkem používání Webových stránek. Kromě závazných ustanovení GSA uživateli žádným způsobem nezaručuje, že přístup a používání webových stránek bude neustálý a bez přerušení, bezpečný a bez chyb. GSA se zříká jakékoli odpovědnosti vůči uživateli a třetím stranám kvůli nemožnosti přístupu na Webové stránky nebo neúplnému či chybnému přístupu.

Přístup k jakékoli části těchto Webových stránek se považuje za vyjádření souhlasu s podmínkami tohoto právního upozornění.

Ochrana osobních údajů

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany GSA vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.

Ačkoli lze prohlížet větší část Webových stránek GSA bez nutnosti poskytovat jakékoli osobní informace, zpracovávají se osobní údaje v případě kontaktování GSA prostřednictvím formuláře na Webových stránkách. V případě takového zpracování je k dispozici příslušné upozornění. Toto upozornění k ochraně osobních údajů vám poskytne podrobnosti ohledně účelu zpracování, dotčených osobních údajů, příjemců těchto osobních údajů a práv subjektů údajů.

Subjekty údajů se mohou kdykoli obrátit na inspektora ochrany údajů společnosti GSA na adrese dpo.ecdc@ecdc.europa.eu nebo kontaktovat evropského inspektora ochrany údajů.

Jak zacházíme s e-maily, které nám zasíláte?

Webové stránky UseGalileo.eu mají sekci „Kontakt“, která pro odeslání vašich komentářů vyžaduje vaše jméno a e-mailovou adresu. V případě, že takovou zprávu odešlete, shromažďujeme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro odeslání odpovědi. V případě, že tým pracovníků spravující schránku nebude schopen váš dotaz zodpovědět, přepošle váš e-mail jinému oddělení. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, neváhejte je zahrnout do vaší zprávy nebo je adresovat vedoucímu komunikačního odboru na adrese com@gsa.europa.eu.