Το Galileo είναι το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης που
παρέχει στους χρήστες βελτιωμένες πληροφορίες θέσης και χρόνου.

Επιλέξτε τα εικονίδια για να βρείτε τις Galileo-συμβατές συσκευές.

Με τη δήλωση πρώτων υπηρεσιών, το Galileo μετατρέπεται από παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης (GNSS) υπό δοκιμή, σε μια ζωντανή, λειτουργική υπηρεσία. Για πρώτη φορά, οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι παρέχουν στους χρήστες παγκόσμιες πληροφορίες γεωγραφικής θέσης, πλοήγησης και χρονισμού. Ενόψει των πρώτων υπηρεσιών του Galileo, πολλές μελλοντοστραφείς εταιρείες δημιούργησαν δέκτες, πλινθιοσύνολα και δομοστοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν με το Galileo - πολλά εκ των οποίων είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά.

Το εργαλείο αυτό σας βοηθά να παρακολουθείτε τις συσκευές που μπορούν να λειτουργήσουν με το Galileo, οι οποίες εξυπηρετούν ένα πλήθος αναγκών, καθώς καθίστανται διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του συστήματος Galileo, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εξυπηρέτησης GNSS.