Oikeudellinen huomautus - Copyright

Copyright GSA 2017

”Verkkosivustolla” tarkoitetaan URL-osoitteessa www.useGalileo.eu sijaitsevia verkkosivuja (niiden ulkoasua ja sisältöä sekä yksittäin että kokonaisuutena tarkasteltuina), niiden visuaalista ilmettä ja graafista sisältöä, html-koodia, konfiguraatiota ja rakennetta, valittua sisältöä, koordinaatiota, käyttötuntumaa, tekniikoita, tietokoneohjelmia, sivuston toimintaan liittyviä prosesseja ja menetelmiä sekä yleensä kaikkia tämän verkkosivuston osatekijöitä. Jollei toisin mainita, kaikki tällä verkkosivustolla julkaistu aineisto ja asiakirjat riippumatta niiden luonteesta (siis esimerkiksi äänitallenteet, videot, valokuvat, kuvat tai liikkuvat kuvasarjat, kuva-aiheet ja ohjelmistot) sekä yleisesti tällä verkkosivustolla oleva tieto ja sisältö, jotka eroavat edellä mainitusta verkkosivuston sisällöstä, ovat täysin ja yksinomaan GSA:n (© GSA 2017) tai kolmansien osapuolten omaisuutta.

Ellei toisin mainita, tällä verkkosivustolla julkaistujen aineistojen ja asiakirjojen jäljentäminen ja käyttö on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan.

Mikäli jäljentämistä tai käyttöä varten tarvitaan ennakkolupa, tämä ennakkolupa korvaa edellä mainitun yleisen luvan, ja siinä on selvästi mainittava kaikki käyttörajoitukset. Kun kolmas osapuoli omistaa tekijänoikeudet, lupa jäljentämiseen on saatava tältä tekijänoikeuden omistajalta, joka mainitaan verkkosivustolla, ellei toisin ilmoiteta.

Vastuuvapauslauseke

Tämän GSA:n verkkosivuston tarkoituksena on parantaa yleisön mahdollisuuksia saada tietoa EGNOS- ja Galileo-järjestelmiä käyttävistä valmistajista ja palveluista.

    Verkkosivuston sisältö:
  • on ainoastaan yleisluonteista eikä liity minkään yksittäisen henkilön tai yhteisön tilanteeseen;
  • linkittyy toisinaan ulkopuolisiin verkkosivustoihin, jotka eivät ole GSA:n valvonnassa eivätkä sen vastuulla;
  • ei tarjoa ammatillista tai oikeudellista neuvontaa. Jos tarvitset erityisneuvontaa, ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen.

Huom. Verkossa saatavana oleva asiakirja ei välttämättä täysin vastaa virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Jos asiakirjat poikkeavat toisistaan, virallisesti hyväksytty teksti on aina todistusvoimainen.

GSA:lla ei ole yhteyttä verkkosivustolla lueteltuihin yritysten ja valmistajien tuotteisiin eikä se suosittele niitä muiden samankaltaisten tuotteiden sijaan.

Tietokannassa oleva yritysprofiili tai tuotetiedot voidaan päivittää tai poistaa tai niitä voidaan täydentää täyttämällä yhteydenottolomake saatavana.

Verkkosivusto sekä yleisesti sen sisältämät asiakirjat tai muu aineisto esitetään sekä oikeudelliselta että tosiasialliselta asemaltaan sellaisinaan. Käyttäjä käyttää verkkosivustoa ja kaikkea sen sisältämää aineistoa omalla yksinomaisella vastuullaan ja omassa yksinomaisessa valvonnassaan. Pakottavia säännöksiä lukuun ottamatta GSA ei vastaa vahingoista, joita voi aiheutua verkkosivuston käytöstä tai sen käyttämättä jättämisestä. Pakottavia säännöksiä lukuun ottamatta GSA ei takaa, että verkkosivuston käyttö on mahdollista jatkuvasti ja keskeytyksettä, turvallisesti ja virheettä. GSA ei ole vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille siitä, että verkkosivustoa ei voi käyttää tai sen käyttö on puutteellista tai virheellistä.

Käyttämällä jotakin tämän verkkosivuston osaa käyttäjä hyväksyy tämän oikeudellisen huomautuksen ehdot.

Tietosuoja

GSA suojaa käyttäjien yksityisyyden henkilötietojen käsittelyssä 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 perusteella.

Vaikka suurinta osaa tästä sivustosta voi selata antamatta itsestään henkilötietoja, yhteyden ottaminen GSA:han verkkosivustolla olevaa lomaketta käyttäen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tästä on sivustolla saatavana tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste sisältää tietoja käsittelyn tarkoituksesta, käsitellyistä tiedoista, henkilötietojen vastaanottajista sekä rekisteröityjen oikeuksista.

Rekisteröidyt voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä GSA:n tietosuojavastaavaan (dpo@gsa.europa.eu) tai kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen.

Miten käsittelemme meille lähetettyjä sähköposteja?

UseGalileo.eu-verkkosivustolla on yhteydenotto-osio, jolla olevan lomakkeen lähettäminen edellyttää nimen ja sähköpostiosoitteen antamista. Tällaisen viestin lähettäjältä pyydetään vain viestiin vastaamiseen tarvittavat henkilötiedot. Jos sähköpostilaatikon hoitamisesta vastaava ryhmä ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää sähköpostin edelleen toiseen yksikköön. Kysymykset sähköpostin ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä voidaan liittää viestiin tai osoittaa viestintäosaston johtajalle osoitteeseen com@gsa.europa.eu.