Oikeudellinen huomautus

GSA käsittelee kaikkia henkilötietoja luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (asetus (EU) N:o 2018/1725) annettujen sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

GSA:n verkkosivustoa voi selata suurimmaksi osaksi antamatta itsestään mitään tietoja. Joissakin tapauksissa henkilötietoja kuitenkin kerätään ja käsitellään, kuten yhteydenottoja varten tarvittavia tietoja. Käsittelytoimia koskeva asiaankuuluva tietosuojaseloste on saatavilla verkkosivuston asianomaisessa osiossa. Tietosuojaselosteissa annetaan yksityiskohtaiset tiedot rekisterinpitäjästä ja tietosuojavastaavasta, käsittelyn tarkoituksesta, henkilötietoryhmistä, tällaisten henkilötietojen vastaanottajaryhmistä, rekisteröidyn oikeuksista ja henkilötietojen säilytysajasta.

Tämä GSA:n ylläpitämä verkkotietokanta on tarkoitettu ainoastaan tiedotuskäyttöön. Verkkosivuston sisällön laatimisessa on pyritty kaikin tavoin välttämään virheitä ja/tai epätarkkuuksia. GSA ei kuitenkaan ota vastuuta sisällön paikkansapitävyydestä, puutteettomuudesta tai ajantasaisuudesta. Tarjottu sisältö ei ole tarkoitettu ammatillisiksi tai oikeudellisiksi ohjeiksi. Joidenkin yhtiöiden tai joidenkin valmistajien tuotteiden mainitseminen ei tarkoita, että ne ovat GSA:n hyväksymiä tai että GSA suosittelisi mieluummin niitä kuin muita vastaavia yhtiöitä tai tuotteita, joita ei mainita.

Verkkosivusto ja yleisesti ottaen sen sisältämät asiakirjat ja muu aineisto tarjotaan käyttöön sellaisina kuin ne oikeudellisesti tai tosiasiallisesti katsoen ovat. Verkkosivustolle pääsy ja sen aineiston käyttö on yksinomaan käyttäjän vastuulla ja tapahtuu yksinomaisesti hänen valvonnassaan. GSA ei Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden lainsäädännön sallimissa rajoissa vastaa virheellisten, puutteellisten tai väärien tietojen seurauksena aiheutuvista eikä sisällön käyttämisestä, jäljentämisestä tai esittämisestä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vahingoista eikä muista vaateista tai vaatimuksista.

Sisältöä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Jos havaitset virheitä tai et suostu siihen, että tuotteesi mainitaan tällä verkkosivustolla, ilmoita asiasta tänne, jotta voimme käsitellä huomautuksesi tai poistaa sisällön.