Jogi nyilatkozat – szerzői jog

Copyright GSA 2017

A „webhely” a www.useGalileo.eu URL-címen található weboldalakat (önmagukban vagy az összességükben, a külső vonatkozásaik és a belső tartalmuk tekintetében is) ezek elrendezését, grafikus tartalmát, HTML-kódját, konfigurációját, struktúráját, összeállítását, tartalmuk megválasztását, koordinálását, a megjelenésüket és az általuk keltett benyomást, valamint az üzemeltetésükhöz felhasznált technológiát, számítógépes programokat, eljárásokat és módszereket jelenti, és általában minden olyan elemet, amely a webhely része. Ahol az másként nem szerepel, a webhelyen közzétett összes anyag és dokumentum, a természetükre való tekintet nélkül (tehát tekintet nélkül arra, hogy az egy hangfelvétel, videó, fénykép, kép, mozgóképsorozat, kialakítás, szoftver vagy valami más) és általában a webhelyen szereplő, a fent említett tartalmi elemektől eltérő információk és tartalmak teljesen és kizárólag a GSA (© GSA 2017) vagy harmadik felek tulajdonában vannak.

Hacsak az másként nem szerepel, a webhelyen közzétett összes anyag és dokumentum sokszorosítása megengedett, a forrás megfelelő megemlítése mellett.

Ha ilyen sokszorosításhoz vagy használathoz előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély elsőbbséget élvez a fent említett általános engedéllyel szemben, és világosan fel kell tüntetni a használatot érintő bármilyen korlátozást. Ha a szerzői jog egy harmadik felet illet meg, a sokszorosítás iránti engedélyt a szerzői jog birtokosától kell megszerezni, ahogy az a webhelyen látható, kivéve, ha erről másként nem rendelkeztek.

Felelősség kizárása

A GSA ezt a webhelyet azért tartja fent, hogy javítsa az EGNOS-t és a Galileót használó gyártókra és szolgáltatásokra vonatkozó információk nyilvános hozzáférhetőségét.

    A webhely ezen tartalma:
  • általános jellegű, és nem célja semmilyen természetes vagy jogi személy konkrét körülményeinek meghatározása;
  • néha olyan, külső webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmaz, amelyek felett a GSA nem gyakorol ellenőrzést, és amelyekért a GSA nem vállal felelősséget;
  • nem szakmai célú, és nem minősül jogi tanácsadásnak. Ha konkrét tanácsra van szüksége, mindig forduljon egy képesített szakemberhez.

Felhívjuk a figyelmét, hogy nem tudjuk szavatolni, hogy egy online elérhető dokumentum pontosan megfeleljen egy hivatalosan elfogadott szövegnek. Amennyiben eltérést lát az ilyen szövegekben, mindig a hivatalosan elfogadott szöveg az irányadó.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a GSA nem támogatja vagy ajánlja a webhelyen felsorolt vállalatok vagy gyártók termékeit más, hasonló jellegű termékekkel szemben.

Amennyiben frissíteni szeretne egy vállalati profilt vagy terméket az adatbázisban, vagy el szeretné azt távolítani, használja a megadott kapcsolatfelvételi űrlap.

A webhely és általában a dokumentumok és minden bennük szereplő tartalom „adott állapotban” biztosítottak, az aktuális jogi és tényleges állapotukban. A webhely elérése és bármelyik anyagának a használata egyedül és kizárólag a felhasználó felelőssége, és a kötelező rendelkezéseken kívül a GSA nem vállal felelősséget a webhely használatával vagy nem használatával kapcsolatba hozható semmilyen kárért. A kötelező rendelkezéseken kívül a GSA semmilyen módon sem biztosítja, hogy a webhelyet a felhasználó folyamatosan, megszakítások és hibák nélkül, biztonságosan használhatja. A GSA minden felelősséget elhárít a felhasználó és a harmadik felek felé, ha ezek nem tudják elérni a webhelyet, vagy ahhoz nem teljesen, illetve hibásan férnek hozzá.

A webhely bármelyik részének megnyitásával Ön kijelenti, hogy elfogadta ennek a jogi nyilatkozatnak a kikötéseit.

Személyes adatok védelme

A GSA által feldolgozott személyes adatok tekintetében a személyeknek nyújtott védelem az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendeletén alapul.

Bár a GSA webhelyének legnagyobb részét úgy tudja áttekinteni, hogy semmilyen információt sem kell megadnia saját magáról, személyes adatokat dolgozunk fel, amikor a webhelyen elérhető űrlapon keresztül felveszi a kapcsolatot a GSA-val. Ezeknek a személyes adatoknak a feldolgozásához elérhető egy hozzájuk kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató. Ez az adatvédelmi tájékoztató részletezi a feldolgozás célját, az érintett személyes adatokat, azt, hogy ezeket a személyes adatokat kik kapják meg, és az adatfeldolgozás által érintett személyek jogait.

Az adatok által érintett személyek bármikor felvehetik a kapcsolatot a GSA adatvédelmi tisztviselőjével a dpo@gsa.europa.eu címen, vagy az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhatnak.

Hogyan kezeljük az Ön által nekünk küldött e-maileket?

A UseGalileo.eu webhelyen van egy „Kapcsolatfelvétel” rész, ahol meg kell adnia a nevét és az e-mail-címét ahhoz, hogy elküldhesse az észrevételeit. Amikor elküld egy ilyen üzenetet, a személyes adatait csak olyan mértékben gyűjtjük össze, amennyire az a válaszadáshoz szükséges. Ha a postafiókot kezelő csapat nem tud választ adni a kérdésére, akkor az e-mailjét továbbítja egy másik szolgáltatásnak. Ha bármilyen kérdése van az e-mail-címének és a kapcsolódó személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, nyugodtan írja bele ezt az üzenetébe, vagy forduljon velük a kommunikációs részleg vezetőjéhez a com@gsa.europa.eu.