Az adatvédelmi nyilatkozat az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megadott személyes adatok védelméről elérhető a www.useGalileo.eu

Copyright GSA 2017

Minden személyes adatot az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i, a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendeletével összhangban kezelünk (45/2001/EK rendelet).

A következő adatvédelmi tájékoztató leírja azokat a kritériumokat, amelyek mentén a www.useGalileo.eu webhelyen lévő online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül az adatokat gyűjtjük, kezeljük és felhasználjuk.

Adatkezelő személye:
Adatkezelő: a GSA ügyvezető igazgatója.
Meghatalmazott adatkezelő: a kommunikációs részleg vezetője.

Feldolgozás célja:
A feldolgozás célja a válaszadás a webes felhasználók által beküldött kérésekre.

Érintett adatok:
Vezetéknév, utónév és e-mail-cím.

Jogi alap:
Az adatok által érintett személy beleegyezése.

Azok, akik a feldolgozott adatokat megkapják:
A személyes adatokhoz való hozzáférés a GSA e-mail-címeket kezelő azon korlátozott számú munkatársának engedélyezett, akiknek a feladataik elvégzéséhez ezeket mindenképpen ismerniük kell, valamint a GSA azon korlátozott számú szerződéses partnerének, akiknek a webhely kezelésével kapcsolatos szolgáltatások teljesítéséhez arra szükségük van.

A személyes adatokat megkapó minden személyt emlékeztetni kell arra, hogy a személyes adatokat a továbbításukat igénylő célon kívül semmilyen más célra sem használhatják fel.

Az adatfeldolgozás jogszerűsége:
Az adatfeldolgozás jogszerűsége a 45/2001/EK rendelet 5(d) cikkén alapul. Az adatok által érintett személyek az online részvételi űrlap elküldésével egyértelműen megadják az adatfeldolgozáshoz a hozzájárulásukat.

A személyes adatok megőrzésének időtartamára vonatkozó információk:
A személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az e-mail beérkezését követő feladatokhoz a személyes adatok feldolgozásának célja tekintetében arra szükség van, de az e-mail elküldésétől számított három hónapnál semmiképpen sem tovább. A személyes adatokat a GSA szerződéses partnerének kiszolgálóin tárolják, és a GSA egy másik szerződéses partnere kezeli, akik mindketten betartják a szükséges biztonsági rendelkezéseket.

    Az adatok által érintett személyek jogai:
  • Az adatok által érintett személyeknek joguk van arra, hogy bármikor hozzáférhessenek a személyes adataikhoz, illetve azokat helyesbítsék. Az ilyen kérésekkel a kommunikációs vezetőhöz kell fordulni a com@gsa.europa.eu.
  • Az adatok által érintett személyek jogosultak arra, hogy bármikor fellebbezést nyújtsanak be az Európai Adatvédelmi Biztoshoz (EDPS) az edps@edps.europa.eu címen, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az adataik feldolgozására használt műveletek nem állnak összhangban a 45/2001/EK rendelet előírásaival.
    Kapcsolattartási információk:
  • A személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban: com@gsa.europa.eu.
  • A 45/2001/EK rendelet értelmezésével, alkalmazásával vagy megszegésével kapcsolatban: GSA adatvédelmi tisztviselő (DPO) a dpo@gsa.europa.eu.