APIE

Parengus pradinių paslaugų deklaraciją, GALILEO iš bandomosios pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) tampa veikiančia paslaugų sistema. Pirmą kartą Europos palydovai pradeda teikti vartotojams pasaulinės padėties nustatymo, navigacijos ir laiko nustatymo duomenis. Parengus GALILEO pradinių paslaugų deklaraciją, daugelis žvelgiančių į ateitį įmonių sukūrė parengtų darbui su GALILEO sistema imtuvų, lustų rinkinių ir modulių, kurių daugelį jau galima įsigyti rinkoje.

Šis įrankis padės jums rasti informaciją apie su GALILEO sistema suderinamus ir įvairiems poreikiams tenkinti skirtus prietaisus, kai jie taps prieinami.