O SYSTÉME

Vyhlásením o prvotných službách sa Galileo posúva od skúšobného globálneho satelitného navigačného systému (GNSS) k reálne prevádzkovanej službe. Po prvýkrát európske družice poskytujú používateľom globálne určovanie polohy, navigáciu a informácie o čase. V očakávaní prvotných služieb systému Galileo mnohé vizionárske spoločnosti vytvorili prijímače, čipové súpravy a moduly schopné využívať systém Galileo. Mnohé z nich sú už dostupné na trhu.

Tento nástroj vám pomáha sledovať zariadenia schopné využívať systém Galileo, ktoré budú po sprístupnení napĺňať rozličné potreby. Ak si želáte ďalšie informácie o stave systému Galileo, obráťte sa na službu podpory európskeho služobného strediska (GSC) GNSS.