Galileo je európsky globálny satelitný navigačný systém (GNSS),
ktorý poskytuje užívateľom zlepšené informácie o polohe a čase.

Kliknutím na príslušné ikony nájdete zariadenia kompatibilné so systémom GALILEO.

Spolu s vyhlásením počiatočných služieb systému GALILEO dňa 15. decembra 2016, prešiel systém GALILEO z testovacej fázy do fázy poskytovania živých operačných služieb. Po prvýkrát v histórii poskytujú európske satelity používateľom navigačné, polohové a časové informácie. V rámci príprav na prvé služby systému Galileo, mnohé strategicky zamerané spoločnosti vytvorili čipové súpravy, prijímače a moduly kompatibilné so systémom GALILEO – z ktorých mnohé sú už dostupné na trhu.

Tento nástroj umožňuje sledovať aktuálnu ponuku zariadení kompatibilných so systémom Galileo, ktoré slúžia rôznym potrebám.