ОТНОСНО

С декларацията за първоначални услуги „Галилео“ преминава от глобална навигационна спътникова система (ГНСС) в процес на изпитване, в активна оперативна услуга. За първи път европейски сателити предоставят на потребителите информация за глобално позициониране, навигация и ориентиране във времето. В процеса на подготовка на Първоначалните услуги на „Галилео“ много далновидни дружества създадоха приемници, чипсетове и модули, работещи с „Галилео“ — много от които вече се предлагат на пазара.

Този инструмент ви помага да се информирате за устройства, работещи с „Галилео“, които в процеса на тяхното предлагане обслужват набор от нужди. За допълнителна информация относно статуса на системата „Галилео“ се свържете с бюрото за обслужване към Центъра за услуги на европейската ГНСС (GSC).