Fógra dlíthiúil – Cóipcheart

Cóipcheart GSA 2017

Ciallaíonn “Láithreán Gréasáin” na leathanaigh ghréasáin (a chuirtear san áireamh ar leithligh agus ina n-iomlán, ina gcuma sheachtrach agus ina n-inneachar inmheánach) atá le fáil faoin URL www.useGalileo.eu, an leagan amach agus an t-inneachar grafach, na cóid HTML, an chumraíocht agus an struchtúr, an t-eagrúchán, an rogha inneachair, an comhordú, “an chuma agus an mothú”, na teicneolaíochtaí, na ríomhchláir, na próisis agus na modhanna a úsáidtear chun an Láithreán Gréasáin a oibriú agus, i gcoitinne, aon eilimint atá ina cuid den Láithreán Gréasáin. Mura léirítear a mhalairt, is le GSA (© GSA 2017) go hiomlán agus go heisiach, nó le tríú páirtithe, an t-ábhar agus na doiciméid go léir a fhoilsítear ar an Láithreán Gréasáin, cibé a nádúr (agus mar sin, mar shampla, fuaimthaifid, físeáin, grianghraif, íomhánna nó sraith íomhánna faoi bhealach, dearthaí, bogearraí, agus araile) agus, i gcoitinne, an fhaisnéis agus an t-inneachar Láithreáin Ghréasáin nach ionann iad agus an t-inneachar Láithreáin Ghréasáin atá thuasluaite.

Ach amháin má shonraítear a mhalairt, is féidir an t-ábhar agus na doiciméid go léir atá foilsithe ar an Láithreán Gréasáin a atáirgeadh agus a úsáid ar an gcoinníoll go n-aithnítear an fhoinse.

Más gá cead a fháil roimh ré le haghaidh atáirgthe nó úsáide dá leithéid, tabharfar tús áite dó sin seachas don chead ginearálta atá thuasluaite agus léireofar go soiléir aon srianta úsáide. Más le tríú páirtí an cóipcheart, ní mór cead atáirgthe a fháil ón sealbhóir cóipchirt seo mar atá léirithe ar an Láithreán Gréasáin, ach amháin má shonraítear a mhalairt.

Séanadh

Cuirtear an Láithreán Gréasáin seo ar fáil ag GSA chun rochtain níos fearr a thabhairt don phobal ar mhonaróirí agus ar sheirbhísí a úsáideann EGNOS agus Galileo.

    Bíonn inneachar an Láithreáin Ghréasáin:
  • de nádúr ginearálta amháin agus níor ceapadh é chun dul i ngleic le cúinsí sonracha duine aonair nó eintitis áirithe;
  • nasctha anois is arís le láithreáin ghréasáin sheachtracha nach bhfuil aon rialú ag GSA orthu agus nach nglacann GSA aon fhreagracht astu;
  • ina shaghas inneachair nach dtugtar comhairle ghairmiúil ná dhlíthiúil leis. Má tá comhairle shainiúil uait, ba cheart duit dul i gcomhairle i gcónaí le duine gairmiúil a bhfuil an cháilíocht chuí aige nó aici.

Tabhair faoi deara nach féidir ráthaíocht a thabhairt gur cóip chruinn de théacs gur glacadh leis go hoifigiúil atá sna doiciméid atá ar fáil ar líne. I gcás difríochta, tabharfar tús áite i gcónaí don téacs ar glacadh leis go hoifigiúil.

Tabhair faoi deara nach dtacaíonn GSA leis na táirgí cuideachta agus monaróra atá liostaithe sa láithreán gréasáin seo agus nach molann sé iad de rogha ar tháirgí eile atá de nádúr comhchosúil.

Más mian leat próifíl chuideachta nó táirge a nuashonrú, a chur leis an mbunachar sonraí nó a bhaint de, bain úsáid as an bhfoirm teagmhála curtha ar fáil.

Cuirtear an Láithreán Gréasáin agus, i gcoitinne, na doiciméid agus aon rud eile atá iontu ar fáil “mar atá”, ina stádas dlíthiúil agus de facto. Beidh an t-úsáideoir amháin freagrach as rochtain a dhéanamh ar an Láithreán Gréasáin agus as an t-ábhar atá ann a úsáid agus, ach amháin i gcás forálacha éigeantacha, ní ghlacann GSA aon fhreagracht as damáistí a bhaineann le húsáid ná le heaspa úsáide an Láithreáin Ghréasáin. Ach amháin i gcás forálacha éigeantacha, ní chinntíonn GSA ar aon bhealach go mbeidh an Láithreán Gréasáin ar fáil go leanúnach don úsáideoir ná go mbeidh sé nó sí ábalta úsáid a bhaint as go leanúnach agus gan aon bhriseadh, ar bhealach sábháilte agus gan earráidí. Séanann GSA aon fhreagracht i dtreo an úsáideora agus tríú páirtithe maidir le neamhrochtain ar an Láithreán Gréasáin nó le rochtain neamhiomlán nó mhícheart.

Má dhéanann tú aon chuid den Láithreán Gréasáin seo a rochtain, measfar go bhfuil téarmaí an fhógra dhlíthiúil seo glactha agat.

Cosaint sonraí pearsanta

Tá cosaint daoine aonair maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag GSA bunaithe ar Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000.

Cé gur féidir leat brabhsáil tríd an gcuid is mó de Láithreán Gréasáin GSA gan aon fhaisnéis a thabhairt fút féin, próiseáiltear sonraí pearsanta nuair a úsáidtear an fhoirm atá ar fáil ar an láithreán gréasáin chun teagmháil a dhéanamh le GSA. Tá fógra ábhartha príobháideachais ar fáil le haghaidh na próiseála sin. Tabharfar sonraí sa fógra príobháideachais seo maidir le cúis na hoibríochta próiseála, leis na sonraí pearsanta lena mbaineann, le faighteoirí sonraí pearsanta dá leithéid agus le cearta na ndaoine is ábhar do na sonraí.

Is féidir leis na daoine is ábhar do na sonraí teagmháil a dhéanamh aon uair le hOifigeach Cosanta Sonraí an GSA ag dpo@gsa.europa.eu nó is féidir leo dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

Conas a phléimid leis na ríomhphoist a sheoltar chugainn?

Tá rannán “Teagmháil” ar an láithreán gréasáin UseGalileo.eu agus bíonn ort d'ainm agus do sheoladh ríomhphoist a chur isteach ann chun do nótaí tráchta a sheoladh isteach. Nuair a sheolann tú teachtaireacht dá leithéid, ní bhailítear ach an fhaisnéis phearsanta atá riachtanach chun freagra a chur chugat. Mura bhfuil foireann bhainistíochta an bhosca ríomhphoist in ann do cheist a fhreagairt, seolfar do ríomhphoist chuig seirbhís eile. Má tá aon cheisteanna agat faoin gcaoi a phróiseáiltear do chuid ríomhphost agus na sonraí gaolmhara pearsanta, ná bíodh aon leisce ort na ceisteanna sin a chur san áireamh i do theachtaireacht nó a chur chuig Ceann na Roinne Cumarsáide ag com@gsa.europa.eu.