Avviż legali – Drittijiet tal-awtur

Drittijiet tal-awtur GSA 2017

“Sit web” tfisser is-siti web (ikkunsidrati b’mod singulari u fl-intier tagħhom, fl-aspett estern tagħhom kif ukoll fil-kontenut intern tagħhom) li jinsabu taħt il-URL www.useGalileo.eu, it-tqassim u l-kontenut grafiku, il-kodiċi HTML, il-konfigurazzjoni u l-istruttura, l-organizzazzjoni, l-għażla tal-kontenut, il-koordinazzjoni, id-“dehra u sensazzjoni”, it-teknoloġiji, il-programmi għal kompjuter, il-proċessi u l-metodi użati fl-operazzjoni tas-Sit web u, b’mod ġenerali, kull element li hu parti mis-Sit web. Fejn ma jkunx indikat differenti, il-materjali u d-dokumenti kollha ppubblikati fuq is-Sit web, tkun xi tkun in-natura tagħhom (u għalhekk, pereżempju, rekords fono, vidjo, ritratti, immaġnijiet jew sekwenzi ta’ immaġnijiet li qed jiċċaqilqu, disinji, softwer u l-bqija) u, b’mod ġenerali, l-informazzjoni u l-kontenut tas-Sit web differenti mill-kontenut tas-Sit web imsemmi hawn fuq, huma proprjetà sħiħa u esklussiva tal-GSA (© GSA 2017), jew ta’ partijiet terzi.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, ir-riproduzzjoni u l-użu tal-materjali u d-dokumenti kollha ppubblikati fuq is-Sit web huma awtorizzati diment li s-sors ikun rikonoxxut.

Fejn jeħtieġ jinkiseb permess minn qabel għal din ir-riproduzzjoni jew dan l-użu, dan il-permess għandu jipprevali fuq il-permess ġenerali msemmi fuq u għandu jindika b’mod ċar kwalunkwe restrizzjoni fuq l-użu. Fejn id-drittijiet tal-awtur jingħataw lil parti terza, il-permess għar-riproduzzjoni għandu jinkiseb minn dan id-detentur tad-drittijiet tal-awtur kif indikat fuq is-Sit web, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor.

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà

Il-GSA iżżomm dan is-Sit web biex ittejjeb l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar il-manifatturi u s-servizzi li jużaw EGNOS u Galileo.

    Dan il-kontenut tas-Sit web:
  • hu ta’ natura ġenerali biss u mhux intenzjonat li jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ ċertu individwu jew ċerta entità partikolari;
  • hu xi drabi marbut ma’ siti web esterni li l-GSA m’għandhiex kontroll fuqhom u li għalihom il-GSA ma tassumi ebda responsabbiltà;
  • mhux parir professjonali jew legali. Jekk għandek bżonn parir speċifiku, dejjem għandek tikkonsulta ma’ professjonista kwalifikat adegwatament.

Jekk jogħġbok innota li ma jistax jiġi garantit li dokument disponibbli online jirriproduċi bl-eżatt test adottat uffiċjalment. F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil, it-test adottat uffiċjalment dejjem se jipprevali.

Jekk jogħġbok innota li l-GSA ma tapprovax jew ma tirrakkomandax il-prodotti tal-kumpaniji tal-manifatturi elenkati f’dan is-Sit web bi preferenza fuq oħrajn ta’ natura simili.

Jekk tkun tixtieq taġġorna, iżżid jew tneħħi profil jew prodott ta’ kumpanija mill-bażi ta’ data, jekk jogħġbok uża l-formola ta’ kuntatt provduta.

Is-Sit web, u ġeneralment id-dokumenti u kull ħaġa li tinsab fihom huma offerti “kif inhuma”, fl-istatus legali u de facto kif inhuma. L-aċċess għas-Sit web u l-użu ta’ kwalunkwe mill-materjali tiegħu għandu jseħħ taħt ir-responsabbiltà unika u esklussiva u l-kontroll esklussiv tal-utent u, ħlief għal dispożizzjonijiet obbligatorji, il-GSA ma tassumi ebda responsabbiltà għal danni marbuta mal-użu jew man-nuqqas tal-użu tas-Sit web. Ħlief għal dispożizzjonijiet obbligatorji, il-GSA bl-ebda mod ma tiżgura lill-utent li l-aċċess u l-użu tas-Sit web se jseħħ b’mod kontinwu u mingħajr interruzzjonijiet, b’mod sigur u mingħajr żbalji. Il-GSA tiċħad kull responsabbiltà lejn l-utent u partijiet terzi għal impossibbiltà ta’ aċċess mas-Sit web jew aċċess inkomplet jew żbaljat.

Jekk taċċessa kwalunkwe parti minn dan is-Sit web, int se titqies li aċċettajt it-termini ta’ dan l-avviż legali.

Protezzjoni tad-data personali

Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali mill-GSA hu bbażat fuq ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000.

Minkejja li tista’ tibbrawżja f’ħafna mis-Sit web tal-GSA mingħajr ma tagħti kwalunkwe informazzjoni dwarek innifsek, id-data personali tiġi pproċessata meta tikkuntattja lill-GSA permezz tal-formola disponibbli fuq is-Sit web.Avviż ta’ privatezza rilevanti hu disponibbli għal din l-operazzjoni ta’ pproċessar. Dan l-avviż ta’ privatezza se jagħtik dettalji rigward l-għan tal-operazzjoni, data personali kkonċernata, riċevituri ta’ din id-data personali u d-drittijiet tas-suġġetti tad-data.

Suġġetti tad-data fi kwalunkwe ħin jistgħu jikkuntattjaw lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-GSA f’dpo@gsa.europa.eu jew jistgħu jirrikorru għand il-Kontrollur Ewropew għal-Protezzjoni tad-Data.

Kif nittrattaw emails li tibgħatilna?

Is-sit web UseGalileo.eu għandu taqsima “Kuntatt” li teħtieġ l-isem u l-email tiegħek sabiex tibgħat il-kummenti tiegħek. Meta tibgħat messaġġ bħal dan, id-data personali tiegħek tinġabar biss sa fejn ikun neċessarju għal risposta. Jekk it-tim amministrattiv tal-indirizz elettroniku ma jkunx jista’ jwieġeb il-mistoqsija tiegħek, hu se jibgħat l-email tiegħek għand servizz ieħor. Jekk għandek xi mistoqijiet dwar l-ipproċessar tal-email tiegħek u ta’ data personali relatata, tiddejjaqx tinkludihom fil-messaġġ tiegħek jew tindirizzahom lill-Kap tad-Dipartiment tal-Komunikazzjoni fuqcom@gsa.europa.eu.