Contact

Toestemmingsformulier met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met het onlinecontactformulier op de GSA-website www.usegalileo.eu

Informatie op het toestemmingsformulier:

Uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de behandeling van uw persoonsgegevens, ten behoeve van de betreffende doeleinden, onderworpen aan uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming.

Dit formulier is bedoeld om deze toestemming te verkrijgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder rekening houdend met uw rechten als betrokkene.

Complete informatie met betrekking tot de verwerkingsprocedures en -omstandigheden vindt u in de betreffende privacyverklaring die wij u verzoeken te lezen.

Wij wijzen u erop dat bij ontbreken van specifieke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, in verband met het verstrekken van een antwoord op de voorgelegde vraag, uw vraag niet zal worden beantwoord.

Verder wijzen wij u erop dat u het recht hebt om uw toestemming te allen tijde in te trekken door een e-mail te sturen aan com@euspa.europa.eu. In dat geval zal de voorgelegde vraag niet worden beantwoord.

Op basis van het voornoemde verzoeken wij u vriendelijk om het onderstaande formulier in te vullen.

Toestemmingsformulier:

Ik geef hierbij mijn geïnformeerde toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens, op de voorwaarden zoals aangegeven in de privacyverklaring, en wel voor het volgende doel:

- Het verstrekken van een antwoord op de vraag die is voorgelegd via het contactformulier dat online beschikbaar is op de GSA-website https://www.usegalileo.eu/NL/contact.html*

Ik heb de specifieke privacyverklaring* gelezen en begrepen.

*Deze velden zijn verplicht