Contact

Formularz zgody dotyczący postępowania z danymi osobowymi w odniesieniu do formularza kontaktowego na stronie internetowej GSA www.usegalileo.eu

Informacje dotyczące formularza zgody:

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych przetwarzanie danych osobowych do przedmiotowych celów może odbywać się po udzieleniu dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody przez użytkownika.

Celem formularza jest uzyskanie takiej zgody, zachowując zgodność z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem praw użytkownika, jako osoby, której dane dotyczą.

Kompletne informacje dotyczące działań w zakresie przetwarzania i ich zasad znajdują się w odpowiednim oświadczeniu o ochronie prywatności, do przeglądu którego zachęcamy.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku braku konkretnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w odniesieniu do przedłożonego zapytania nie udziela się odpowiedzi.

Informujemy również, że masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, wysyłając e-mail na podany adres e-mail: com@euspa.europa.eu. W takim przypadku nie udziela się odpowiedzi na przedłożone zapytanie.

Na podstawie powyższego prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Formularz zgody:

Niniejszym oświadczam, że wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, uwzględniając zasady określone w oświadczeniu o ochronie prywatności, w następującym celu:

- udzielenie odpowiedzi na zapytanie przedłożone w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie internetowej GSA https://www.usegalileo.eu/PL/contact.html*

Przeczytałem(-łam) i zrozumiałem(-łam) szczegółowe oświadczenie w sprawie ochrony prywatności* .

*Te pola są wymagane