Uwagi prawne – prawa autorskie

Ochrona danych osobowych

Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez GSA opiera się na obowiązujących przepisach dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy, urzędy i agencje unijne oraz dotyczących swobodnego przepływu takich informacji (rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. i wszelkie kolejne obowiązujące przepisy UE).

Chociaż przeglądanie większości stron internetowych GSA możliwe jest bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie, dane osobowe są przetwarzane podczas kontaktu z GSA za pośrednictwem różnych formularzy dostępnych na stronie internetowej. Odpowiednia informacja o polityce prywatności jest dostępna w odniesieniu do takiej operacji przetwarzania, podobnie jak formularz zgody, jeżeli taka operacja przetwarzania opiera się na wyrażonej zgodzie. Przedmiotowa informacja o polityce prywatności zawiera szczegóły dotyczące celu działania, określone dane osobowe, odbiorców takich danych osobowych oraz prawa osoby, której dane dotyczą.

Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych GSA, wysyłając e-mail na adres: dpo@gsa.europa.eu.

Pliki cookie

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zarządzania plikami cookie podczas wizyty na stronie internetowej usegalileo.eu należy zapoznać się z naszą polityką dotyczącej plików cookie, która znajduje się tutaj.