Contactați

Formular de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu formularul de contact online de pe site-ul GSA www.usegalileo.eu

Informații despre formularul de consimțământ:

Potrivit legislației privind protecția datelor, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate se poate realiza numai cu acordul dumneavoastră liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate.

Prezentul formular vizează colectarea acestui consimțământ în conformitate cu legile aplicabile, luând în considerare în special drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

Informații complete despre operațiunile de prelucrare și modalitățile acestora sunt cuprinse în declarația de confidențialitate respectivă, pe care vă invităm să o citiți.

Vă atragem atenția că, în lipsa unui consimțământ specific privind prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu furnizarea unui răspuns la interogarea trimisă, nu se va furniza niciun răspuns.

De asemenea, vă informăm că aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul trimițând un e-mail la următoarea adresă de e-mail com@euspa.europa.eu. În acest caz, la interogarea trimisă nu se va furniza niciun răspuns.

Pe baza celor de mai sus, vă rugăm să completați formularul de mai jos.

Formular de consimțământ:

Prin prezenta, îmi exprim consimțământul în cunoștință de cauză cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal prin modalitățile indicate în declarația de confidențialitate în următorul scop:

- Furnizarea unui răspuns la interogarea trimisă prin intermediul formularului de contact disponibil online pe site-ul GSA https://www.usegalileo.eu/RO/contact.html*

Am citit și am înțeles declarația de confidențialitate specifică* .

*Aceste câmpuri sunt obligatorii