Declaratie de confidentialitate

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date [Regulamentul (CE) nr. 45/2001].

Următoarea notificare privind protecția datelor descrie criteriile pe baza cărora datele sunt colectate, gestionate și utilizate în legătură cu formularul de contact online de pe site-ul GSA, www.usegalileo.eu.

Identitatea operatorului:
Operator: șeful departamentului Comunicații.

Scopul prelucrării:
Scopul prelucrării este furnizarea unui răspuns la întrebările adresate de utilizatorii online.

Datele respective:
Numele, prenumele, adresa de e-mail.

Temeiul juridic:
Consimțământul persoanei vizate.

Destinatarii datelor prelucrate:
Accesul la datele cu caracter personal se acordă, pe baza principiului „necesității de a cunoaște”, unui număr limitat de:

  • membri ai personalului GSA desemnat corespunzător;
  • membri ai personalului contractantului GSA responsabil cu serviciile de comunicații.

Tuturor destinatarilor li se aduce la cunoștință obligația de a nu utiliza datele primite în alte scopuri decât cele pentru care au fost transmise.

Legalitatea prelucrării:
Legalitatea prelucrării se bazează pe articolul 5 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Persoanele vizate își dau consimțământul în mod univoc prin trimiterea formularului de contact online.

Informații despre perioada de păstrare a datelor cu caracter personal:

  • Datele cu caracter personal sunt păstrate atât timp cât sunt necesare acțiuni ulterioare e-mailului în ceea ce privește scopul prelucrării datelor cu caracter personal, dar nu mai mult de trei luni de la data trimiterii e-mailului.
  • Datele cu caracter personal sunt stocate în serverele contractantului GSA și sunt administrate de un alt contractant al GSA, ambii fiind obligați să respecte cerințele de securitate necesare.

Drepturile persoanei vizate:

Persoanele vizate au, în orice moment, dreptul la acces și la rectificarea datelor lor cu caracter personal. Solicitările se adresează șefului departamentului Comunicații, la adresa de e-mail com@gsa.europa.eu.