Declaratie de confidentialitate

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate conform normelor aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date [în prezent Regulamentul (UE) 2018/1725].

Următoarea notificare privind protecția datelor descrie criteriile pe baza cărora datele sunt colectate, gestionate și utilizate în legătură cu formularul de contact online de pe site-ul GSA, www.usegalileo.eu.

Identitatea operatorului de date și a responsabilului cu protecția datelor:
Operator: Agenția GNSS European (GSA), șeful departamentului Comunicații; com@euspa.europa.eu

RPD: Agenția GNSS European (GSA), responsabil de protecția datelor; dpo@euspa.europa.eu

Scopul prelucrării:

Scopul prelucrării este furnizarea unui răspuns la întrebările adresate de utilizatorii online.

Datele/categoriile de date vizate:
 Nume, prenume, adresă de e-mail, motivul contactării GSA și mesaj către GSA (casetă de text liber)

Destinatari/categorii de destinatari ai datelor prelucrate:

Accesul la datele cu caracter personal se acordă pe baza principiului „nevoii de a ști”:

 • unui număr limitat de angajați GSA care gestionează formularul de contact al site-ului;
 • persoanelor împuternicite de operator: GSA angajează următorii contractanți externi care trebuie să respecte norme de protecție a datelor cu caracter personal echivalente cu cele aplicabile GSA:
  1. un număr limitat de angajați ai contractanților GSA responsabili cu serviciile de comunicații.
  2. un număr limitat de angajați ai contractanților GSA responsabili cu furnizarea de servicii de găzduire pentru serverele GSA.

Tuturor destinatarilor li se aduce la cunoștință obligația de a nu utiliza datele primite în alte scopuri decât cele pentru care au fost transmise.

Temeiul legal/Legalitatea prelucrării:
 Prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate [articolul 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 2018/1725]: persoanele vizate își dau consimțământul fără echivoc pentru prelucrarea datelor lor personale, completând și transmițând formularul de consimțământ, ceea ce este o etapă obligatorie pentru depunerea formularului de contact online.

Informații despre perioada de păstrare a datelor cu caracter personal:

 • Datele cu caracter personal sunt păstrate cât timp sunt necesare pentru acțiuni ulterioare e‑mailului, dar nu mai mult de trei luni de la data trimiterii e-mailului.
 • Datele cu caracter personal sunt stocate electronic pe serverele contractanților GSA menționați mai sus, care sunt situate în UE și respectă dispozițiile de securitate necesare.

Drepturile persoanei vizate:

Persoanele vizate au dreptul la:

 • obținerea confirmării faptului că datele lor personale sunt sau nu prelucrate, la accesarea datelor și la obținerea de informații detaliate cu privire la prelucrare;
 • rectificarea datelor personale inexacte;
 • ștergerea datelor personale dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale;
 • restricționarea prelucrării dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale;
 • portabilitatea datelor;
 • retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor personale oricând, fără a afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului;
 • depunerea unei plângeri la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor la adresa EDPS@edps.europa.eu în cazul în care consideră că operațiunile de prelucrare nu respectă Regulamentul (UE) 2018/1725.

Cererile de exercitare a oricăruia dintre drepturile susmenționate se adresează departamentului de comunicații al GSA, la adresa com@euspa.europa.eu; persoanele vizate sunt rugate să-și descrie cererea explicit. 

Cererile de exercitare a oricăruia dintre drepturile susmenționate se adresează departamentului de comunicații al GSA, la adresa com@euspa.europa.eu; persoanele vizate sunt rugate să-și descrie cererea explicit.

Informații de contact:

  euspa.europa.eueuspa.europa.eu
 • În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: com@euspa.europa.eu.
 • În ceea ce privește interpretarea, aplicarea sau încălcarea Regulamentului (CE) nr. 2018/1725: responsabilul cu protecția datelor al GSA, la adresa de e-mail dpo@euspa.europa.eu.