INFORMACIJE

Galileo z izjavo o ponudbi prvih storitev prehaja iz faze preizkušanja globalnega navigacijskega satelitskega sistema (GNSS) v polno delujočo storitev. Evropski sateliti uporabnikom prvič zagotavljajo globalni sistem za določanje položaja, navigacijo in časovne podatke. Pri pripravi prvih storitev sistema Galileo so številna napredna podjetja ustvarila sprejemnike, nabore vezij in module, ki so združljivi s sistemom Galileo, številni od njih pa že na voljo na trgu.

S tem orodjem lahko spremljate naprave, združljive s sistemom Galileo, s katerimi bo mogoče izpolniti raznovrstne potrebe, ko bodo na voljo. Za dodatne informacije o stanju sistema Galileo se obrnite na službo za pomoč pri evropskem centru za storitve GNSS (GSC).