Izjava o zasebnosti glede varstva osebnih podatkov v zvezi s spletnim obrazcem za stik, ki je na voljo na spletnem mestu www.useGalileo.eu

Vsi osebni podatki se obdelujejo v skladu z veljavnimi pravili o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (trenutno Uredba (EU) 2018/1725).

V spodnjem obvestilu z informacijami o varstvu podatkov so predstavljeni pogoji za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v zvezi z obrazcem za stik, ki je na voljo na spletišču Agencije za evropski globalni navigacijski satelitski sistem www.usegalileo.eu.

Identiteta upravljavca podatkov in pooblaščene osebe za varstvo podatkov:
Upravljavec: Agencija za evropski globalni navigacijski satelitski sistem (GSA), vodja oddelka za komunikacije; com@euspa.europa.eu

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Agencija za evropski globalni navigacijski satelitski sistem (GSA), pooblaščena oseba za varstvo podatkov; dpo@euspa.europa.eu

Namen obdelave:

Namen obdelave je zagotavljanje odgovorov na poizvedbe, ki jih pošiljajo spletni uporabniki.

Podatki/vrste zadevnih osebnih podatkov
 Ime, priimek, e-poštni naslov, razlog za vzpostavitev stika z agencijo GSA in sporočilo zanjo (polje za prosto besedilo)

Prejemniki/kategorije prejemnikov obdelanih podatkov

Dovoljenje za dostop do osebnih podatkov je v skladu z načelom potrebe po seznanitvi dodeljeno:

 • omejenemu številu uslužbencev agencije GSA, ki obdeluejo upravljajo kontaktni obrazec spletišča;
 • obdelovalcem podatkov: agencija GSA najame naslednje zunanje izvajalce, ki jih zavezujejo enaka pravila o varstvu osebnih podatkov, kot veljajo za agencijo:
  1. omejeno število osebja pogodbenih izvajalcev agencije GSA, odgovornih za komunikacijske storitve;
  2. omejeno število osebja pogodbenih izvajalcev agencije GSA, odgovornih za zagotavljanje storitev gostovanja za strežnike agencije.

Vse prejemnike je treba opozoriti na obveznost, da lahko prejete podatke uporabljajo samo za namen, za katerega so bili preneseni.

Pravna podlaga/Zakonitost obdelovanja podatkov
 Obdelava podatkov temelji na soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 5(1)(d) Uredbe 2018/1725): posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, nedvoumno privolijo v obdelavo svojih osebnih podatkov, tako da izpolnijo in predložijo obrazec o privolitvi, kar je obvezen korak za predložitev spletnega obrazca.

Informacije o obdobju hrambe osebnih podatkov

 • Osebni podatki se hranijo, dokler je to potrebno za namene pošiljanja in prejemanja e-pošte, vendar ne dlje kot tri mesece od oddaje e-poštnega sporočila.
 • Osebni podatki se elektronsko shranjujejo na strežnikih zgoraj navedenih pogodbenih izvajalcev agencije GSA, ki se nahajajo v EU in upoštevajo potrebne varnostne določbe.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico:

 • pridobiti potrditev, ali se njihovi osebni podatki obdelujejo ali ne, dostopati do podatkov in pridobiti podrobne informacije o obdelavi;
 • do popravka netočnih osebnih podatkov;
 • do izbrisa osebnih podatkov, če so izpolnjene zakonske določbe;
 • do omejitve obdelave osebnih podatkov, če so izpolnjene zakonske določbe;
 • do prenosljivosti podatkov;
 • do preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave pred preklicem privolitve;
 • vložiti pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov na naslov EDPS@edps.europa.eu, če menijo, da dejanja obdelave niso v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Vse zahteve za uveljavljanje katere koli od zgoraj navedenih pravic je treba nasloviti na oddelek agencije GSA za komunikacije na naslov com@euspa.europa.eu. Posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, naprošamo, da natančno opišejo svojo zahtevo. 

Vse zahteve za uveljavljanje katere koli od zgoraj navedenih pravic je treba nasloviti na oddelek agencija GSA za komunikacije na naslov com@euspa.europa.eu. Posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, naprošamo, da natančno opišejo svojo zahtevo.

Podatki za stik:

 • V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov: com@euspa.europa.eu.
 • V zvezi z razlago, uporabo ali kršitvijo Uredbe (ES) št. 2018/1725: uradna oseba za varstvo podatkov pri Agenciji za evropski globalni navigacijski satelitski sistem na elektronski naslov dpo@euspa.europa.eu.