Izjava o zasebnosti glede varstva osebnih podatkov v zvezi s spletnim obrazcem za stik, ki je na voljo na spletnem mestu www.useGalileo.eu

Vsi osebni podatki se obravnavajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (Uredba (ES) št. 45/2001).

V spodnjem obvestilu z informacijami o varstvu podatkov so predstavljeni pogoji za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v zvezi z obrazcem za stik, ki je na voljo na spletišču Agencije za evropski globalni navigacijski satelitski sistem www.usegalileo.eu.

Identiteta upravljavca:
Upravljavec: Vodja oddelka za komunikacije.

Namen obdelave:
Namen obdelave je zagotavljanje odgovorov na poizvedbe, ki jih pošiljajo spletni uporabniki.

Predmetni podatki:
Ime, priimek, e-poštni naslov.

Pravna podlaga:
Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Prejemniki obdelanih podatkov:
Dovoljenje za dostop do osebnih podatkov je v skladu z načelom potrebe po seznanitvi dodeljeno omejenemu številu:

  • ustrezno imenovanega osebja pri Agenciji za evropski globalni navigacijski satelitski sistem;
  • osebja pri pogodbeniku Agencije za evropski globalni navigacijski satelitski sistem, odgovornega za komunikacijske storitve.

Vsi prejemniki bodo opozorjeni na svojo obveznost, da lahko prejete podatke uporabljajo samo za namen, za katerega so bili preneseni, in noben drug namen.

Zakonitost obdelave:
Zakonitost obdelave temelji na členu 5(d) Uredbe (ES) št. 45/2001. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, z oddajo spletnega obrazca za stik nedvoumno dajo svojo privolitev.

Informacije o obdobju hrambe osebnih podatkov:

  • Osebni podatki se hranijo toliko časa, dokler so potrebni nadaljnji odzivi na e-poštno sporočilo v zvezi z namenom obdelave osebnih podatkov, vendar ne dlje kot tri mesece od datuma pošiljanja e-poštnega sporočila.
  • Osebni podatki so shranjeni v strežnikih pogodbenika Agencije za evropski globalni navigacijski satelitski sistem in jih upravlja drug pogodbenik agencije, oba pa obvezujejo potrebne določbe o varnosti.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:
> Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da kadar koli dostopajo do svojih osebnih podatkov in jih popravijo. Zahtevke je treba nasloviti na vodjo oddelka za komunikacije na elektronski naslov com@gsa.europa.eu.

  • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da kadar koli umaknejo privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov.
  • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da kadar koli vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (EDPS) na elektronski naslov edps@edps.europa.eu, če menijo, da postopki obdelave niso skladni z Uredbo (ES) št. 45/2001.
    Podatki za stik:
  • V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov: com@gsa.europa.eu.
  • V zvezi z razlago, uporabo ali kršitvijo Uredbe (ES) št. 45/2001: uradna oseba za varstvo podatkov pri Agenciji za evropski globalni navigacijski satelitski sistem na elektronski naslov dpo@gsa.europa.eu.