Izjava o zasebnosti glede varstva osebnih podatkov v zvezi s spletnim obrazcem za stik, ki je na voljo na spletnem mestu www.useGalileo.eu

Avtorske pravice GSA 2017

Vsi osebni podatki so obravnavani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (Uredba (ES) 45/2001).

V spodnjem obvestilu z informacijami o varstvu podatkov so predstavljeni pogoji za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v zvezi z obrazcem za stik, ki je na voljo na spletnem mestu www.useGalileo.eu.

Identiteta upravljavca:
Upravljavec: izvršni direktor nadzornega organa za Galileo.
Pooblaščeni upravljavec: vodja oddelka za komunikacijo.

Namen obdelave:
Namen obdelave je zagotavljanje odgovorov na poizvedbe, ki jih pošiljajo spletni uporabniki.

Zadevni podatki:
Ime, priimek, e-poštni naslov.

Pravna podlaga:
Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Prejemniki obdelanih podatkov:
Dovoljenje za dostop do osebnih podatkov je v skladu z načelom potrebe po seznanitvi podeljeno omejenemu številu osebja pri nadzornem organu za Galileo, ki upravlja e-poštni naslov, in omejenemu številu osebja pri pogodbeniku nadzornega organa za Galileo pri dostavi storitev, povezanih z upravljanjem spletnega mesta.

Vsi prejemniki bodo opozorjeni na svojo obveznost, da prejete podatke lahko uporabljajo samo za namen, za katerega so bili preneseni, in nobene druge namene.

Zakonitost obdelave:
Zakonitost obdelave temelji na členu 5(d) Uredbe (ES) št. 45/2001. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, z oddajo spletnega obrazca o sodelovanju dajejo svoje nedvoumno soglasje.

Informacije o obdobju hrambe osebnih podatkov:
Osebni podatki so shranjeni toliko časa, dokler so potrebni nadaljnji odzivi na e-poštno sporočilo v zvezi z namenom obdelave osebnih podatkov, vendar ne dlje kot tri mesece po datumu pošiljanja e-poštnega sporočila. Osebni podatki so shranjeni v strežnikih pogodbenika nadzornega organa za Galileo in jih upravlja drug pogodbenik nadzornega organa za Galileo, oba pa obvezujejo potrebne določbe o varovanju tajnosti.

    Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:
  • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da si kadar koli ogledajo svoje osebne podatke in jih popravijo. Zahtevke je treba nasloviti na vodjo oddelka za komunikacijo na naslov com@gsa.europa.eu.
  • Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da kadar koli vložijo pritožbo pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (EDPS) na naslovu edps@edps.europa.eu, če menijo, da postopki obdelave niso skladni z Uredbo (ES) št. 45/2001.
    Podatki za stik:
  • V povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov: com@gsa.europa.eu.
  • V povezavi z razlago, uporabo ali kršitvijo Uredbe (ES) št. 45/2001: uradna oseba za varstvo podatkov pri nadzornem organu za Galileo (DPO) na naslovu dpo@gsa.europa.eu.