OM

I och med tillkännagivandet om Initial Services tar nu Galileo steget från teststadiet till ett fullt fungerande globalt system för satellitnavigering (GNSS). För första gången tillhandahåller europeiska satelliter användarna med global positionsbestämning, navigering och tidsbestämning. Inför Galileo Initial Services har många framsynta företag skapat Galileo-kompatibla mottagare, chipset och moduler. Många av dessa finns redan på marknaden.

Med hjälp av det här verktyget kan du hålla reda på Galileo-kompatibla enheter för en rad behov allteftersom de blir tillgängliga.