Kontakt

Samtyckesformulär för behandlingen av personuppgifter när det gäller det webbaserade kontaktformuläret på GSA:s webbplats www.usegalileo.eu

Information om samtyckesformuläret:

Enligt dataskyddslagstiftningen får dina personuppgifter endast lagras för ändamål om du som registrerad ger din frivilliga, specifika, informerade och otvetydiga viljeyttring.

Syftet med detta formulär är att inhämta sådant samtycke i enlighet med gällande lagar och med särskild hänsyn till dina rättigheter som registrerad.

Fullständig information om behandlingen och villkoren för den står i respektive sekretessmeddelande som vi uppmanar dig att läsa.

Vi ber dig uppmärksamma att om du inte ger ditt specifika samtycke till behandlingen av personuppgifter i samband med att frågan ställs kommer inget svar att ges.

Vi informerar dig också om att du när som helst har rätt att återkalla ditt samtycke genom att skriva till e-postadressen com@euspa.europa.eu. I så fall kommer du inte att få något svar på den fråga du ställt.

På grundval av informationen ovan ber vi dig fylla i formuläret här nedan.

Samtyckesformulär:

Härmed ger jag mitt informerade samtycke till behandlingen av mina personuppgifter på de villkor som anges i sekretessmeddelandet och för följande ändamål:

- PSvar på frågan som ställts genom det webbaserade kontaktformuläret på GSA:s webbplats https://www.usegalileo.eu/SV/contact.html*

Jag har läst och förstått det specifika sekretessmeddelandet* .

*Dessa fält är obligatoriska